Gởi email cảnh báo các sự kiện trên Zabbix

Gởi cảnh báo qua email là một tính năng quan trọng của Zabbix, nó giúp người quản trị nắm bắt thông tin nhanh chống. Trong bài Quản lý User và Group User trên Zabbix, trong quá trình tạo User, chúng ta đã thêm thông địa chỉ email cho User và phân quyền cho các User Groups có quyền trên Host Groups. Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình để Zabbix gởi email cảnh báo các sự kiện cho những người quản trị hệ thống.

Thiết lập Media type SMTP:

Để thiết lập cảnh báo bằng email, bạn chọn vào Administration -> Media Types. Nếu bạn  muốn tạo mới thì chọn vào Create media type, ở đây, trong bài này, chúng ta sẽ edit lại mục Email sẵn có.

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng địa chỉ Gmail để sử dụng làm Sender cho Zabbix. Bạn lưu ý là phải tắt chứng thực 2 lớp của Gmail (2-Step Vertification) và cho phép truy cập vào mail bằng các ứng dụng duyệt mail.

  • SMTP server: smtp.gmail.com
  • SMTP email: địa chỉ email bạn muốn dùng cho việc gởi mail:
  • Connection Security: Chọn SSL/TLS
  • Authentication: chọn Normal password
  • Username: địa chỉ email mà bạn đã cấu hình trên mục SMTP email.
  • Password: nhập password của địa chỉ email.

Kết quả sau khi edit lại mục Email.

Tạo Triggers để gởi email:

Để hệ thống thực hiện việc gởi email, cần phải tạo các Triggers. Để tạo Trigger, vào Configuration -> Actions, trong Event source chọn Triggers -> chọn Create action.

Trong tab Actions, bạn đặt tên cho Triggers và trong mục Conditions, bạn sẽ đưa vào các điều kiện mà mình muốn.

Trong tab Operations, ở đây, phân trên là thông tin địa mà hệ thống sẽ gởi cho bạn, các thông tin này sẽ được chèn vào trong vị trí code. Trong mục Operations bạn chọn New.

Tiếp theo, bạn sẽ chọn User hoặc User Group có cần nhận thông tin thông báo của hệ thống.

Kết quả sau khi chọn xong User hoặc User Group.

Tiếp theo, trong tab Recovery Operations, bạn thực hiện tương tự như trong tab Operations. Sau cùng bạn nhấn nút Add để hoàn tất việc tạo Trigger.

Sau khi hoàn tất, ta được một Trigger mới

Để biết được hệ thống hoạt động có tốt hay không, bạn cần tạo ra các sự kiện để test, sau đó vào mục Report -> Acction log. Nếu trong trường hợp gởi email bị lỗi, bạn sẽ có thể xem lỗi là lỗi gì để khắc phục, ở đây là sai SMTP server, thay vì là smtp.gmail.com nhưng trong phần SMTP server ở phần cấu hình email cho Media Type lại điền là smpt.gmail.com nên hệ thống không thể gởi email.

Sau khi điều chỉnh hệ thông gởi email thành công, chúng ta thấy ở cột StatusSent.

Và phía email của User sẽ nhận được email của Zabbix.

Trên đây là cơ bản về việc cấu hình gởi email thông tin tự động của Zabbix, khi ứng dụng thực tế, tùy vào điều kiện dùng mà bạn cấu hình cho hợp lý để tránh việc bị gời quá nhiều email. Bạn có thể thay thế email của doanh nghiệp thay vì email của Gmail như trong bài viết này.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan