Roles và Features trên Windows Server

Trên Windows server có hỗ trợ sẵn các gói ứng dụng cài đặt theo tùy chọn đó là Roles và Feature. Trong bài này, chúng ta sẽ tiềm hiểu cách cài đặt Roles và Features trên Windows Server.

Windows Server là một hệ điều hành, cung cấp khả năng phát hành các dịch vụ cho hệ thống mạng. Có thể nói về bản chất Windows Server chỉ là bộ khung nền tảng cung cấp khả năng cho những người quản trị có thể cài đặt và triển khai các dịch vụ, ứng dụng khác nhau cho người dùng, bản thân nó khi mới cài đặt không chứa các dịch vụ và ứng dụng, muốn triển khai người quản trị sẽ phải cài các ứng dụng cần thiết. Các ứng dụng được hỗ trợ trong Windows Server từ phiên bản Windows server 2008 trở về sau này được gọi là Role, ví dụ như DHCP, ADDS, DNS, IIS… Các role này mặc định không được cài đặt cùng Windows, muốn cài đặt chúng, người dùng phải dùng Server Manager để tiến hành cài đặt.

Bên cạnh các Roles, Features cũng là các gói phần mềm, nhưng các gói phần mềm này không phải là các gói phần mềm dịch vụ như Roles, chúng là các thành phân hỗ trợ cho các gói phần mềm khác khi cần triển khai dịch vụ hoặc cài đặt ứng dụng bắt buộc phải được hỗ trợ từ các Feature này. Điển hình là các gói .Net Framework, Failover Clustering…

Cài đặt Roles và Features:

Từ Dashboard của Server Manager bạn có thể chọn Add roles and features.

Hoặc trong Server Manager, bạn có thể vào menu Manage chọn Add Roles and Features

Bạn sẽ bắt đầu vào Add Roles and Features Wizard, ở của sổ đầu tiên Before you begin, ở cửa sổ này, giới thiệu và nói về các yêu cầu chung cho việc cài đặt Roles và Feature. Nếu bạn không muốn của sổ này xuất hiện lần nữa trong trong các lần cài đặt sau, bạn có thể chọn check vào ô Skip this page by default.

Để cài đặt Roles và Features cho chính máy mình đang đứng, bạn để mật định là Role-based or feature-based installation.

Tiếp tực, bạn lựa chọn lên máy tính mình cần cài đặt Roles và Features.

Tiếp theo, trong mục Server Roles, nếu cần chọn Role nào bạn chỉ cần check vào ô của Role đó trong ô Roles.

Có một số Rolse, khi tiến hành cài đặt, nó sẽ cần thêm các Feature.

Rolse là dùng để triển khai dịch vụ, thông thường chúng sẽ đòi hỏi máy phải có IP tĩnh. Bạn có thể thiết lập IP tĩnh sau hoặc Cancel rồi tiến hành thiết lập IP tĩnh xong và cài đặt lại role.

Tương tự như role, bạn có thể cài các Feature, các Feature cũng có thể đòi hỏi thêm các Feature hỗ trợ tương tự như Role.

Bước tiếp theo, sẽ xuất hiện các thông tin của Role hoặc Feature mà bạn chọn cài đặt.

Tiếp theo, trong của sổ Confirm installation selections, hệ thống sẽ hiển thị thông tin xác nhận các gói sẽ được cài đặt vào hệ điều hành. Nếu là gói cần phải khởi động lại máy sau khi cài đặt, thì bạn nên chọn vào ô Restart the destination server automatically if requiered.

Tiếp theo, quá trình cài đặt bắt đầu.

Hoàn thành việc cài đặt các gói.

Sau khi cài đặt xong, trong Server Manager, biểu tượng Notifications sẽ có chứa các khuyến nghị cần thiết như cấu hình, hay khởi động lại máy tùy thuộc vào gói cài đặt.

Tháo gỡ Roles và Features:

Trong Server Manager, chọn menu Manage chọn Remove Roles and Features:

Quá trình gỡ bỏ Rolse và Features là quá trình ngược với quá trình cài đặt, nên ở đây sẽ bỏ qua một vài bước trùng lập với quá trình cài đặt, các bước đầu tiên tương tự như quá trình cài đặt.

Đến mục Roles, chúng ta sẽ thấy được các Roles đã cài đặt sẽ có dấu check và sáng lên, cho phép bạn bỏ các dấu check này để tiến hành gỡ bỏ. Các ô còn lại sẽ bị mờ đi bạn sẽ không thể tương tác với các ô mờ. Trong quá trình gỡ bỏ, thì hệ thống cũng sẽ yêu cầu gỡ bỏ luôn các Feartures đi kèm với Roles.

Tương tự cho Features.

Windows cũng xác nhận các gói sẽ được tháo gỡ.

Sau khi cài tháo gỡ gói xong, trong Server Manager, biểu tượng Notifications cũng sẽ có những thông báo và báo là có cần  khởi động lại máy hay không.

Windows server 2012 và 2016 thì khác với Windows Server 2008 ở chỗ quá trình cài đặt và quá trình tháo gỡ các Roles và Features được đưa chung vào một Wizard, trong khi trên Windows Server 2008 thì chúng là các Wizard độc lập nhau.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan