Pfsense Firewall – Captive Portal chứng thực Voucher

Captive portal trên Pfsense ngoài chứng thực bằng  local user, RADIUS và freeRADIUS ra, nó còn có thể sử dụng hình thức chứng thực Voucher. Voucher là một hình thức chứng thực khá đặt biệt, chúng ta có thể hiểu nó như là một mã trả trước của điện thoại. Khi người dùng kích hoạt mã voucher thời gian sử dụng được quy định trong voucher sẽ được đếm lùi cho đến khi hạn dùng không còn nữa. Ở một môi trường mà mạng Wifi có thể thoải mái như…

Read More

Pfsense Firewall – Captive Portal chứng thực với freeRADIUS quản lý bằng DaloRadius

Dịch vụ Captive Portal trên Pfsnese có thể sử dụng các phương thức chứng thực như local user và RADIUS với Domain User trên Windows. Ngoài ra chúng ta còn có thể triển khai dịch vụ Captive Portal chứng thực bằng freeRADIUS. Về bản chất, freeRADIUS hoạt động tương tự như RADIUS. FreeRADIUS là dịch vụ được phát triển trên nền tảng nguồn mở nên việc sử dụng cũng tương đối phức tạp hơn so với nền tảng Windows. Để đơn giản trong sử dụng người ta phát triển các…

Read More

Pfsense Firewall – Captive portal trên pfSense

Captive portal là công nghệ buộc người dùng phải chứng thực qua 1 giao diện web trược khi kết nối vào internet. Công nghệ này cũng không phải là mới trong việc chứng thực người dùng lắm, nó xuất hiện cũng khá lâu rồi. Công nghệ này có thể áp dụng cho các diểm truy cập wifi, mạng có dây. Người dùng muốn truy cập vào, phải có một account chứng thực. Trên phương pháp chứng thực như localuser, RADIUS Windows, FreeRADIUS… thông qua giao diện web. Lựa chọn phương…

Read More