DSRM password và cách để thay đổi DSRM password

Directory Services Restore Mode (DSRM) là một thành phần trong chế độ khởi động safe mode của Windows Server khi đã thực hiện nâng cấp lên domain controllers. DSRM cho phép người quản trị (Administrator) có thể repair, recorver , restore cơ sở dữ liệu của Active Directory (Windows Server backup, restore System state). Khi bạn tiến cái đặt và nâng cấp Windows Server lên thành Active Directory (Primary Domain Controller hoặc Additional Domain Cotroller…) theo wizard, người quản trị sẽ phải đặt một DSRM password. DSRM password này sẽ cung cấp cho…

Read More

Windows Server Backup – Local backup Windows server 2012 R2

Backup và restore là vấn đề quan trọng với người quản trị. Windows Server backup là một giải pháp được cung cấp kèm theo của Microsoft Windows Server, đây là giải pháp an toàn, thuận tiện và sẵn có trên trên hệ điều hành mà chúng ta không cần mua thêm của hãng khác. trong bài viết này, sẽ giới thiệu việc backup và restore hệ thống có AD bằng Windows Server Backup. Để cài đặt ta chọn Server Manager -> Add roles and features -> chọn feature Windows Server…

Read More