Các kiểu dữ liệu trong SQL

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm về SQL, Database… trong đó có đề cập đến Kiểu dữ liệu (Data Type), trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong SQL. Kiểu dữ liệu được khai báo khi bạn tạo bảng cho cơ sở dữ liệu. Các cột dữ liệu của bảng sẽ phải được định nghĩa các kiểu dữ liệu tương ứng mà nó có thể chứa. Nói một cách khác, mỗi cột dữ liệu sẽ chưa một…

Read More

Các khái niệm cho người bắt đầu với SQL

Có lẽ vấn đề của nhiều người là sẽ bắt đầu với SQL như thế nào? Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niệm cơ bản, quan trọng giúp bạn có thể tiếp cận SQL một cách dễ dàng. Đầu tiên, SQL là gì? SQL viết tắt của cụm từ tiếng Anh Structured Query Language có nghĩa là Ngôn ngữ  Truy vấn   Cấu trúc. SQL dùng để tạo, thêm, sửa và truy vấn dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational…

Read More

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ  quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system) được sử dụng rất rộng rãi, được phát triển bởi Microsoft với phiên bản đầu tiên SQL Server 1.0 (1989).  SQL Serser có thể cài đặt trên Micsoft Windows, Windows Server, Linux. SQL Server là phần mềm với tính năng chính  lưu trữ và truy xuất dữ liệu bởi các ứng dụng khác được lập trình để ghi và đọc dữ liệu trên nó, dữ liệu có thể được phần mềm truy xuất…

Read More