Pfsense Firewall – Triển khai web proxy với HTTPS

Với sự phát triển mạnh mẽ của của các website sử dụng giao thức HTTPS thay cho HTTP để tăng tính bảo mật bằng cách mã hóa dữ liệu giữa web server và trình duyệt web. Để đáp ứng nhu cầu cache và lọc các thông tin web trong HTTPS, Squid đã cung cấp gói giải pháp mới và nó được tích hợp trên Pfsense. Ở bài này, mặc định bạn đã thiết lập được web proxy cho giao thức HTTP, chúng ta có mô hình triển khai như sau:…

Read More

Pfsense Firewall – Web proxy trên pfSense

Web Proxy là nơi cache lại những trang web mà user trong mạng thường truy cập. Web Proxy trên Pfsens có 3 thành phần chính đó là Proxy server (cache lại các trang web), Proxy filter (lọc web) và Proxy report (đưa ra thống kê truy cập của user). Proxy server: được thiết lập dựa trên gói phấn mềm Squid, gói phấn mềm này cho phép chúng ta có thể quản lý về cách thức user truy cập web thông qua proxy như thế nào, ví dụ như thông qua…

Read More