Giới thiệu về EngISV

Đây là website cá nhân, nhằm chia sẻ các kiền thức về IT cho các bạn yêu thích. Đối tượng chính của website là sinh viên và những người muốn tiếp cận kiếm thức IT. Với mục tiêu như vậy, website luôn cố gắng có những bài viết ngắn gọn và dễ hiểu cho tất cả  đối tượng kể cả người không thuộc lĩnh vực IT. Có thể đây là các bài viết đơn giản, nhưng hy vọng sẽ đem lại cho các bạn những gợi ý tốt cho công việc và học tập của mình.techsupport

Nếu bạn có bất kỳ một vấn đề gì muốn hỏi hoặc trao đổi thì có thể gởi mail về info.engisv@gmail.com Admin và những người cộng tác sẽ trả lời thông câu hỏi của bạn ngay khi có thể, ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi thông tin của trang web trên Facebook www.facebook.com/engisv.

Vì để tránh các hành vi quá khích nên website khóa tính năng bình luận trong các bài viết, nếu có câu hỏi gì bạn có thể gởi câu hỏi qua biểu tượng Messenger hiển thị trên website hoặc Facebook fb.com/engisv. Bạn cũng có thể gởi câu hỏi thông qua Google Form, hàng tuần Admin sẽ kiểm tra thông tin và trả lời câu hỏi của các bạn.

“Bạn muốn thành chuyên gia, bạn sẽ phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ”

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết