Cài đặt SolarWinds Network Perfomance Monitor (NPM)

SolarWinds Network Perfomance Monitor (NPM) là phần mềm giám sát hệ thống mạng. Tương tự như PRTG, phần mềm này có thể cài đặt trên Windows và đây cũng là phần mềm có tính phí. Về việc cài đặt và chạy, phần mềm SolarWinds Network Perfomance Monitor đòi hỏi một cấu hình phần cứng tương đối lớn so với các phần mềm khác, cũng như quá trình cài đặt tương đối phức tạp. Ngoài cách cài đặt stand-alone server, NPM còn cho phép thực hiện mô hình High Availability (HA). Cấu…

Read More

Giám sát hệ thống pfSense bằng SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer

Việc giám sát được các vấn đền như băng thông, các giao thức, các traffic… trong hệ thống mạng là rất quan trọng đồi với người quản trị mạng. Đối với pfSense, người ta cung cấp gói phần mềm pfflowd, sử dụng Netflow và SNMP để giao tiếp với các phần mềm thống kê, cụ thể ở đây ta dùng SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer. Mô hình thực hiện: Trên pfsense ta cài đặt gói pfflowd: System -> Package Cầu hình dịch vụ pfflowd bằng cách vào Services -> pfflowd: Enable…

Read More