Windows Server Backup – Local backup Windows server 2012 R2

Backup và restore là vấn đề quan trọng với người quản trị. Windows Server backup là một giải pháp được cung cấp kèm theo của Microsoft Windows Server, đây là giải pháp an toàn, thuận tiện và sẵn có trên trên hệ điều hành mà chúng ta không cần mua thêm của hãng khác. trong bài viết này, sẽ giới thiệu việc backup và restore hệ thống có AD bằng Windows Server Backup.

Để cài đặt ta chọn Server Manager -> Add roles and features -> chọn feature Windows Server Backup.

Với Windows Server Backup chúng ta có thể lựa chọn việc Bakup Once… (backup bằng tay), hoặc Backup Schedule… (lập lịch backup tự động)

Đối với Backup Schedule… chúng ta có thể thiết lập chế độ Incremental backup, với chế độ này, hệ thống chỉ backup những gì tăng thêm lên trong quá trình sử dụng cũng như cấu hình cho Windows. Để thực hiện sự thay đổi này ta vào Action -> Configure Perfomance Setting…

Hộp thoại Optimize Backup Performance, chọn Custom, sau đó chuyển từ Full Backup sang Incremetal backup.

Lần đầu tiên của Backup Schedule… luôn là Full Backup, sau đó việc backup sẽ được tiến hành tự động theo những gì bạn đã thiết lập ở Optimize Backup Performance.

Video local backup và restore

Trong video trên có đầy đủ quá trình backup cũng như restore bao gồm restore Windows cũng như là restore system state. Để restore System state chùng ta cần phải khởi động máy tính ở chế đệ Safe Mode (Directory Services Restore Mode) bằng cách nhấn F8 trong quá trinh máy tính khởi động.

Trên Windows Server 2016 dịch vụ này tương tự Windows Server 2012.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan