Truy cập System – System Properties trên Windows

System – System Properties là thành phần cung cấp thông tin vắn tăt, thông tin cơ bản, về máy máy tính của bạn như hệ điều hành của bạn đang dùng là Windows gì, tình trạng bản quyền, cấu hình phần cứng như RAM, CPU, tên máy, máy đang sử dụng Workgroup hay Domain nào. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn thực hiện các cấu hình khác như đổi tên máy tính, join hoặc đưa máy tính ra khỏi Domain, Remote Desktop, liên kết đến thành phần quản trị thiết bị phần cứng (Device Manager)…

Để truy cập vào System – System Properties, bạn có các cách sau đây:

Từ Control Panel:

  • Chế độ View by: Category, chọn mục System and Security chọn System.
  • Chế độ View by: (Small) Large Icon chọn System.

Từ Destop và Windows Explorer:

  • Từ màn hình Desktop, nếu icon Computer (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,) hoặc This PC (Windows 10), click phải lên biểu icon này, chọn Properties.

  • Tương tự, bạn có thể truy cập từ của sổ Windows Explorer:

Từ menu Start:

Từ menu Start bạn có thể sử dụng tính năng Search với từ khóa system

Sử dụng lệnh:

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh control system trên CMD hoặc mở hợp thoại Run (tổ hợ phím Windows(start)_R).

Các cách truy cập System – System Properties  hỗ trợ cho tất cả các Windows từ Windows 7 trở về sau này.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan