Cài đặt và cấu hình Zabbix Agent trên Windows, CentOS và Pfsense

Trên Zabbix, phần mềm này cung cấp thêm khả năng giám sát thiết bị bằng Zabbix Agent hay còn được gọi là Zabbix client . Gói phân mềm này được hỗ trợ cài đặt trên các hệ điệu hành Linux, IBM AIX, FreeBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris và các hệ điều hành Windows. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt trên CentOS, Windows và trên Pfsense.

Trên CentOS:

Cài đặt gói Zabbix Client:

yum -y install https://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm
yum -y install zabbix-agent

Sau khi cài đặt xong, tiến hành chỉnh sửa file cấu hình của Zabbix Agent:

Mở file cấu hình: vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Dòng 95: khai báo IP Zabbix Server

Server=192.168.100.200

Dòng 136: khai báo IP Zabbix Server

ServerActive=192.168.100.200

Dòng 147: khai báo hostname

Hostname=CentOS1.hoanghiepktv.com

Mở SElinux Policy nếu máy chưa tắt Selinux :

audit2allow -a
grep zabbix policies template:
grep zabbix /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M zabbix.policies
semodule -i zabbix.policies.pp

Mở firewall trên client để cho phép Zabbix server có thể liên hệ với Zabbix Agent:

firewall-cmd –add-port=10050/tcp –permanent
firewall-cmd –reload

Khởi động và cho dịch vụ Zabbix-Agent khởi động cùng hệ thống:

systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

Trên Windows: Có hai cách cài đặt Zabbix-agent trên Windows.

Cách 1: Bạn có thể tải Zabbix Agent tại https://www.zabbix.com/download, trong mục Zabbix pre-compiled agents. Sau khi tải xong, giải nén thư mục, chúng ta sẽ được các file của phân mềm, bạn tiến hành chép các tập tin cần thiết vào chung một thư mục. Lưu ý, trong file nén có chưa cả gói dùng cho Windows 32 và 64 bit, vì vậy bạn phải lựa chọn gói cài đặt cho dúng, ví dụ ở đây cài trên Windows Sever 2012 R2 64 bit, nên sẽ dùng gói win64 và file zabbix_agentd.win.conf trong thư thư mục conf  vào thư mục C:\zabbix_agent

Để cài đặt, khởi động và gỡ bỏ phần mềm, chúng ta sẽ cần sử dụng các câu lệnh:

Đầu tiên, bạn vào cmd, chạy câu lệnh để thực hiện việc ghi thông tin vào file cấu hình zabbix_agentd.win.conf của phần mềm và cài đặt phần mềm:

Tiếp theo, bạn chỉnh sửa file cấu hình zabbix_agentd.win.conf của phần mềm bằng cách mở nó với notepad hay Wordpad, tìm đến dòng:

  • Server=127.0.0.1: Chỉnh sửa thành IP của Zabbix server
  • # ListenPort=10050: Bỏ dấu # phía trước.
  • ServerActive=127.0.0.1: Chỉnh sửa thành IP của Zabbix server
  • Hostname=Windows host: Chỉnh sửa thành hostname của máy đang cài đặt Zabbix Agent

Sau khi sửa xong file cấu hình zabbix_agentd.win.conf, tiến hành thực hiện câu lệnh khởi động chương trình:

Nếu sử dụng cách này và muốn gõ bỏ, bạn sẽ phải dùng lệnh để stop dịch vụ zabbix và gõ bỏ phần mềm:

Cách 2: Bạn có thể tải phần mềm được đóng gói dưới dạng file đóng gói sẵn (.msi) tùy theo hệ điều hành của bạn là 32 hay 64 bit tại https://www.suiviperf.com/zabbix/. Sau khi tải gói phần mềm về, bạn tiến hành chạy cài đặt ứng dụng này theo Wizard của nó.

Đến hợp thoại Zabbix Infomation bạn điền các thông tin cần thiếp vào.

  • Host name: tên máy tính đang cài đặt Zabbix Agent
  • Zabbix server Name: có thể điền host name hoặc IP của Zabbix server
  • Agent Port: mặc định 10050
  • Remote Command: để dấu check mặc định.
  • Acive server: điền vào IP của Zabbix Server

Sau khi cài đặt (bằng cả hai phương pháp), bạn vào services.msc sẽ thấy dịch vụ của ứng dụng đang chạy:

Sau cùng tiến hành mở port 10050 cho dịch vụ Zabbix-agent trên Windows Firewall with Advanced Security để cho phép Zabbix server và Zabbix-agent có thể trao đổi thông tin.

Trên Pfsense:

Bạn sẽ cần cài đặtt gói Zabbix-agent:

Sau đó điền vào các thông tin cần thiết:

Sau khi cài đat xong Zabbix-agent trên các máy cần giám sát, thêm các máy này vào Zabbix Server và chọn các template phù hợp để lấy thông tin của chúng.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan