Tắt dịch vụ SElinux và Firewall CentOS 6 – CentOS7

SElinux và Firewall là hai dịch vụ bảo mật tên CentOS, nhưng việc chạy các dịch vụ này có thể gây ra những phiền toái khi triển khai các dịch vụ mạng trên Linux, để giúp việc cấu hình dịch vụ dể dàng thì chúng ta có thể tắt chúng đi. Trong bài viết này sẽ hướng dẩn các bạn tắt hai tính năng này.

Tắt dịch vụ SElinux:

Để tắt dịch vụ này bạn dùng lệnh mở file cấu hình:  vi /etc/sysconfig/selinux

Ở dòng SELINUX=enforcing bạn chuyển thành SELINUX=disabled

Sau khi hoàn tất bạn khởi động lại máy.

Tắt dịch vụ Firewalld

Trên CentOS 6: bạn dùng những câu lệnh sau:

 

  • /etc/rc.d/init.d/iptables stop : ngừng dịch vụ iptables
  • chkconfig iptables off : không cho dịch vụ iptables (IPv4) khởi động cùng hệ thống
  • chkconfig ip6tables off :không cho dịch vụ iptables (IPv6) khởi động cùng hệ thống
Để kiểm tra trạng thái dịch vụ firewalld được tắt hay chưa bạn dùng lênh sau:

Nếu thông báo iptables: Firewall is not running có nghĩa là bạn đã tắt thành công.

Trên CentOS 7: ta dùng các lệnh sau để tắt dịch vụ firewalld.

  • systemctl stop firewalld : Ngừng dịch vụ
  • systemctl disable firewalld: Vô hiệu hóa dịch vụ
  • systemctl status firewalld : Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Để hoàn tất việc tắt tường lửa, bạn cũng cần khởi động lại máy.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan