Quản lý User và Group User trên Zabbix

Quản trị User và  User Group là một thành phần rất quan trọng của Zabbix, việc này sẽ giúp dể dàng phân quyền quản trị và chịu trách nhiệm trên hệ thống. Trong một hệ thống có rất nhiều thiết bị và được quản lý bởi bộ phận IT, có nhiều người quản trị trên hệ thống đó. Các thiết bị (Host) sẽ được phân thành nhóm (Host Group) và phân chia quyền quản trị cho các quản trị viên, người quản trị thiết bị sẽ được phân quyền giám sát và nhận email cảnh báo.

Tạo User Groups:

Để tạo các User Groups, bạn vào Administration -> User Groups -> Create user group.

Trong tab User Group, bạn điền các thông tin của Group

Để phân quyền cho Group, bạn chọn qua tab Permisstions:

  • (1): Chọn Host Group mà bạn muốn User Group này quản trị.
  • (2): Quyền của User Group trên Host Group chịu trách nhiệm quản trị.
  • (3): Sau kho chọn xong mục (1) và (2) bạn chọn Add để hoàn thành việc cấp quyền quản trị của User Group trên Host Group.

Tiếp theo bạn nhấn nút Add để hoàn thành quá trình tạo User Group.

Sau khi tạo xong, chúng ta sẽ được một User Group mới.

Tạo Users:

Trong Addministration -> Users, chọn Create user:

Trong tab User, điện các thông tin của User, trong mục Groups, Add vào Group mà bạn muốn User đang tạo thuộc về thanh viên của nó.

Trong tab Media, bạn Add vào Email của người dùng, địa chỉ email này dùng để hệ thống sẽ gởi cảnh báo đến User. Bạn có thể chọn các phương thức gởi thông tin khác như SMS nếu muốn cấu hình cho hệ thống mình gởi cảnh báo qua SMS.

  • When Active:  thời gian hoat động của việc gởi email này. Mặc định 1-7 là từ thứ 2 đến thứ Chủ Nhật, 00:00-24:00 là có thể gởi email bất cứ thời điểm nào trong một ngày.
  • User severity: bạn muốn User nhận cảnh báo trong trường hợp nào.

Sau khi hoàn thành việc Add thông tin email trong Media

Tiếp theo, trong mục tab Permissions, bạn sẽ thấy quyền mà User được thừa hưởng của User Group mà User này là thành viên. Cuối cùng bạn nhấn nút Add để  hoàn tất quá trình tạo User.

Hoàn tất quá trình tạo User, ta được một User mới trong hệ thống.

User mới này, sẽ chỉ có thể giám sát các thiết bị mà mình được cấp quyền, các mục không được cấp quyền User này không thể truy cập.

Các Users và User Groups này có thể dùng phân quyền giám sát cho các Screens và Maps.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan