Quản lý trạng thái bằng giao diện đồ họa với Dashboard, Graphs, Screens, Maps trong Zabbix

Dashboard, Graphs, Screens, Maps trên Zabbix là các thành phần giúp bạn có thể giám sát hệ thống thông qua giao diện đồ họa với các biểu đồ, cảnh báo bằng màu sắc, giám sát hệ thống mạng dưới dạng mô hình. Giúp người quản trị hệ thống có cái nhìn trực quan hơn về hệ thống mạng của mình, giúp người quản trị đánh giá chính xác các vấn đề đang diễn ra trong hệ thống.

Dashboard: là thành phần cung cấp cái nhìn tổng quan nhất, hiển thi thông tin hiện trạng trạng thái của hệ thống và cảnh báo cho người quản trị biết nếu có vấn đề xảy ra. Các thông tin trên Dashboard phụ thuộc vào quyền của User được cung cấp để giám sát thiết bị  hoặc nhóm thiết bị nào.

Người quản trị có thể điều chỉnh thời gian cập nhật các trạng thái.

Từ Dashboard có thể nhanh chống liên kết đến các thành phần như Graphs, Screens, Mapbằng cách thêm các thành phần mong muốn vào mục Favourite graphs, Favourite Screen và Favourite map

Graphs: Là các thông tin dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ theo thời gian thực ví dụ như trafiic qua interface của thiết bị, thông tin về tình trạng CPU, RAM, ổ cứng… Các thông tin này được định nghĩa trong các templates.

Khi xem thông tin người quản trị có thể chọn nhóm thiết bị, chọn thiết bị và chọn vào mục mình muốn xem. Nó cung cấp cái nhìn đơn lẻ về một đối tượng nhất định cần giám sát.

Screens: là tập hợp các thông tin như Graphs, maps,data overview… vào chung một màn hình giám sát. Giúp người quản trị có thể lựa chọn các thông tin cần thiết hiển thị, giúp có cái nhìn tổng quát những thông tin mà người quản trọ mong muốn. Ví dụ như người quản trị muốn tập hợp tất cả các Graphs của thiết bị vào một screen. Ngoài ra, screen còn cho phép phân quyền cho phép các User hoặc Group User có thể truy cập và thao tác trên screen theo phân công nhiệm vụ quản lý thiết bị của từng đối tượng

Maps: là thành phân cung cấp khả năng giám sát hệ thống dưới hình thức mô hình mạng. Giúp người quản trị có cái nhìn tổng quan về hệ thống sống mạng dưới dạng sơ đồ, trong trường hợp có sự cố sẽ giúp người quản trị đánh giá tầm ảnh hưởng của thiết bị gặp sự cố và đưa ra giải pháp phù hợp.

Trên đây là cái nhìn tổng quan vê các thành phần cơ bản và quan trọng, giúp người quản trị hệ thống có thể giám sát tình trạng hệ thống mạng theo thời gian thực của Zabbix. Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về các thành phần này.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan