Sử dụng GNS3 – Cài đặt trên Windows và import IOS cho router

GNS3  (Graphical Network Simulator-3) là phần mềm mô phỏng hệ thống hạ tầng mạng, chủ yếu là của Cisco, bên cạnh đó cũng có thể giả lập hệ thống Juniper. GNS3 sử dụng phần cứng của máy tính để giả lập thiết bị, nhưng khác với Cisco Packet Tracer, GNS3 có thể phối hợp với các phần mềm máy ảo khác như VMware Workstation, VMware Player, Virtualbox… để thiết lập một hệ thống mạng hoàn chỉnh như trong thực tế.

GNS3 có các phiên bản chạy trên Windows, Linux và OSX. GNS3 sử dụng phần cứng trên máy tính (RAM, CPU…) để giả lập thiết bị. Để thiết bị router và switch có thể hoạt động bạn phải cài đặt hệ điều hành của nó tên gọi IOS (Internetwork Operating System) trên GNS3.

Bạn có thể tải phần mềm và IOS (Internetwork Operating System) tại website chính thức của ứng dụng và link MediaFire. Với việc tải từ trang web của ứng dụng, bạn phải tiến hành đăng ký thành viên.

Sau khi tải phần mềm về, chúng ta tiến hành chạy chương trình lên và tiến hành thực hiện theo các bước wizard của ứng dụng, bạn phải tiến hành chọn các gói ứng dụng càn thiết, bạn có thể bỏ SolarWinds Response để tiết kiệm thời gian cài đặt.

Các gói ứng dụng đi kèm có thể được tải về trong quá trình cài đặt, vì vậy yêu cầu máy tính cài đặt GNS3 phải có kết nối internet.

Sau khi tải xong các ứng dụng từ internet mà phần mềm yêu cầu, các bạn sẽ tiến hành cài đặt tất cả (như trong video hướng dẩn). Các bước ứng cài đặt ứng dụng xong, chúng ta tiến hành import các IOS trên GNS3 bằng cách vào Edit -> Preference…

Trong hợp thoại Preferences chọn IOS routers trong mục Dynamips, chon New để import một IOS mới

Tiếp theo, chúng ta chỉ định đến tập tin IOS

Hệ thống sẽ nhận diện loại router.

Số dung lượng RAM tối thiểu là router này cần

Bạn có thể tùy chọn các module chứa các cổng giao tiếp mà mình cần cho việc sử dụng router, cái này bạn có thể tùy chọn lại trong quá trình dùng router.

Thông thường có một số IOS hệ thống sẽ có sẵn thông số Idel-PC, nếu ở đây không có bạn có thể nhấn nút Idle-PC finder. Thông số này sẽ giúp cho router không chiếm dụng tài nguyên CPU quá lớn khi chạy.

Một IOS của router đã được import xong, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các thông tin của IOS này.

Các bạn có thể xem video hướng dẩn dưới đây

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan