Những điểm mới trong GNS3 2.x và tổng quan về GNS3 VM

Về cài đặt phiên bản này, thì không có gì khác so với các phiên bản trước, bạn có thể xem các hướng dẩn cài đặt và Import IOS cho GNS3 trên Windows và trên Ubuntu. Sau khi cài đặt, khác với các phiên bản trước, thông thường cài xong phiên bản 2.x chúng ta cần khời động lại máy tính thì phần mềm mới có thể chạy ổn định. Đối với Windows sẽ đòi hỏi bạn cập nhật Universal C Runtime in Windows (link).

Sau khi cài đặt xong GNS3, khi chạy lần đầu sẽ có hợp thoại Setup Wirzard với 3 tùy chọn:

  • Run the topologies in an isolated and standard VM: Sử dụng GNS3 VM để chứa các mô hình mạng, các hệ điều hành của thiết bị trong máy ảo này, máy ảo có thể chạy trên Virtualbox hoặc VMware Workstation.

  • Run the topologies on my computer: Tất cả các mô hình, hệ điều hành của thiết bị chạy trên chính máy tính của người dùng.
  • Run everything on remote server (advanced usage):  Tất cả các mô hinh, hệ điều hành của thiết bị chạy ở một máy tính ở xa được thiệt lập làm remote GNS3 server. Máy này có thể là máy tính chạy Windows, Mac OS, Ubuntu… có cái đặt GNS3 và chạy dịch vụ GNS3 server. Máy này cũng có thể là máy tính chạy GNS3 VM trên các phần mềm ảo hóa như VMware ESXi, Virtualbox hoặc VMware Workstation.

Ở đây, bạn có thể chọn Run the topologies on my computer mặc định và check vào ô Don’t show this again để hợp thoại này sẽ không xuất hiện trong các lần chạy GNS3 sau này, sau khi chọn xong bạn có thể Cancel hợp thoại này. Khi chọn Cancel có nhiều hợp thoại khác khi chúng xuất hiện.

Khi chọn Run the topologies on my computer, trong khung Servers Summary sẽ xuất hiện máy tính của bạn

Để có thể chạy lại Setup Wizard sau khi chọn Don’t show this again (như nói ở trên), bạn có thể vào menu Help > Setup Wizard.

GNS3 VM:

GNS3 VM  là máy ảo được chạy nhân Linux (Ubuntu) và được cài đặt thiết lập sẵn GNS3, đây là một hệ nhúng tương tự như Pfsense trên nền FreeBSD, có các phiên bản khác nhau cho các phần mềm ảo hóa Virtualbox, VMware Workstation, VMware ESXi (download GNS3 VM). Người dùng có thể thiết lập các cài đặt cho máy ảo trên giao diện console của nó.

GNS3 VM có thể được thiết lập để đóng vai trò là GNS3 server chứa các mô hình, các hệ điều hành thiết bị tập trung và người dùng có thể kết nối từ xa đến nó để làm việc.

Việc chạy GNS3 VM trên máy tính như tùy chọn thứ nhất trong Setup Wizard (Run the topologies in an isolated and standard VM) nói trên sẽ làm cho máy tính của bạn tốn thêm tài nguyên nên nếu không cần thiết bạn không cần phải dủ dụng tùy chọn này.

Làm việc với mô hình và project:

Đối với phiên bản GNS3 mới này, bạn không thể tạo các mô hình khi không tạo một Project hay mở một Project có sẵn như các phiên bản cũ. Với các bản trước đây bạn có thể tạo mô hình xong và lưu lại Project sau.

Đối với các cloud cũng có có chút thay đổi, mặc định tất cả các interface sẽ không được hiển thị.

Để có thể hiển thị tất cả các interface lên, bạn chọn vào nút Show special Ethenet Interface trong hợp thoại Clond Configuration.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan