Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ  quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system) được sử dụng rất rộng rãi, được phát triển bởi Microsoft với phiên bản đầu tiên SQL Server 1.0 (1989).  SQL Serser có thể cài đặt trên Micsoft Windows, Windows Server, Linux. SQL Server là phần mềm với tính năng chính  lưu trữ và truy xuất dữ liệu bởi các ứng dụng khác được lập trình để ghi và đọc dữ liệu trên nó, dữ liệu có thể được phần mềm truy xuất trực tiếp bằng cách cài đặt chung SQL server và ứng dụng trên một máy tính hoặc ứng dụng có thể đặt trên một máy khác với SQL Server và dữ liệu truy có hể được truy xuất qua mạng.

SQL Server được cung cấp với nhiều phiên bản (edition) khác nhau, chúng ta thường gặp các phiên bản sau:

  • Enterprise: Đây là phiên bản đầy đủ nhất, với tính năng đầy đủ nhất.Phiên bản này có thể hổ trợ cơ sở dữ liệu lớn với 524 Petabytes, có thể hổ trợ máy 12 tetrabytes RAM và 640 bộ xử lý vật lý.
  • Standard: Tương tự như Enterprise, nhưng hỗ trợ ít nodes cluster, không hổ trợ  khả năng sẵn sàng cao (high-availability) như cắm rút nóng RAM, chỉ hỗ trợ 4 bộ xử lý hoặc 24 core và 128 GB RAM.
  • Web: Bản này chủ yếu hỗ trợ cơ sở dữ liệu cho web hosting.
  • Developer: Là phiên bản có tính năng đầy đủ như Enterprise, nhưng phiên bản này chỉ dùng cho các nhà phát triển ứng dụng, và có thể dể dàng nâng cấp lên Enterprise mà không cần phải cài đặt lại.
  • Express: Đây là bản ít tính năng nhất và được cung cấp miễn phí giới hạn số lượng người dùng. Chỉ hỗ trợ dung lượng cơ sở dữ liệu 10 GB trên SQL server 2016, các bản trước đó có thể chỉ hổ trợ 4GB. Không có khả năng kết nối dữ liệu từ xa qua mạng, ứng dụng chỉ có thể kết nối với dữ liệu khi được cài chung trên một máy tính, không hổ trợ nodes cluster. Phiên bản này thích hợp cho các ứng dụng có dữ liệu nhỏ, không cần kết nối từ xa.

Trên đây là các edition cơ bản của SQL Server, trong các phiên bản SQL Server khác nhau, Microsoft có thể quy định và đặt tên các edition khác nhau. Ngoài ra SQL server còn hổ trợ nhiều edition khác, ví dụ như Azure SQL Database được cung cấp trên nền tản cloud Windows Azure.

Để dể dàng quản trị Microsoft SQL Server, người ta có thể dùng đến SQL Server Management Studio. Đây là ứng dụng dùng để quản lý, cấu hình và quản trị tất cả các thành phần của SQL Server với giao diện đồ họa (GUI).

SQL Server Management Studio (SSMS) được giới thiệu đầu tiên trên  SQL Server 2005 và được tích hợp chung như là một thành phần trong gói cài đặt SQL Server . Đến tháng 6 – 2015, Miscrosoft cho biết sẽ phát triển SQL Server Management Studio thành một thành phần riêng biệt và không tích hợp trong SQL server. Trên phiên SQL Server thì SQL Server Management Studio không còn được tích hợp sẵn, bạn có thể tải SSMS và cài đặt .

SQL Server Management Studio có thể được cài lên một máy tính khác với máy cài đặt SQL Server và kết nối từ xa đến máy cài đặt SQL server thông qua môi trường mạng.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan