NAT Port dịch vụ trên VMware Workstation

Trong bài viết trước, tôi đã giới thiệt về cách thiết lập các loại kết nối mạng trên VMware Workstation. Nếu bạn có một máy ảo đã cài đặt một số dịch vụ như Web, mail… và bạn muốn cho người bên ngoài có thể kết nối đến nó. Cách đơn giản nhật là bạn dùng kết nối bridge, nhưng cách này thì máy ảo của bạn sẽ có IP cùng lớp mạng với máy thật của bạn. Giả định rằng bạn đang ở trong một hệ thống mạng mà máy tính của bạn được cấp một IP duy nhất cho card mạng LAN hoặc Wifi, như vậy bạn sẽ không thể nào có nhiều IP nữa cho máy ảo mà cùng lớp với IP máy vật lý.

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách NAT port cho phép port dịch vụ từ máy ảo ra máy thật. Để làm được điều này, máy ảo của bạn sẽ cần ở VMnet8 (NAT).

Chúng ta có mô hình như sau:

Trên máy ảo Windows Server 2016 bạn đã cài và cấu hình xong một web server với IIS, bạn có thể truy cập website trên máy ảo này:

Bạn tiến hành NAT dịch vụ này mạng ngoài bằng với port 8080 như sau:

Đầu tiên bạn vào Edit, chọn Virtual Network Editor...

Trong Virtual Network Editor, bạn chọn lên VMnet8 (NAT) và chọn NAT setting…

Trong NAT settings, bạn chọn Add…

Tiếp theo trong hợp thoại Map incoming Port, bạn cấu hình các thông tin như sau:

  • (1) Port trên máy vật lý, dùng cho client từ mạng vật lý kết nối đến dịch vụ trong máy ảo thông qua máy thật’
  • (2) Giao thức mà dịch vụ bạn dùng là gì, TCP hoặc UDP
  • (3) Địa chỉ IP của má ảo mà bạn muốn NAT dịch vụ.
  • (4) Port dịch vụ bạn muốn NAT của máy ảo.
  • (5) Mô tả cho việc NAT

Sau khi thực hiện cấu hình xong, bạn có thể kết nối đến website trên máy ảo thông qua máy vật lý.

Bạn lưu ý là trên máy vật lý, bạn phải mở port trên tường lửa (ở đây là port 8080) để các máy chung mạng với máy vật lý của bạn có thể kết nối đến website.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan