GNS3 -Phần cứng mở rộng gắn thêm vào các slot trên router

GNS3 cho phép giả lập các router, cũng như router thật, router ảo cũng cho phép người dùng gắn thêm các module mở rộng, trên đó có các cổng giao tiếp như serial, Fast Ethernet… phục vụ theo nhu cầu của người sử dụng. Các module này có tên gọi và đặc tả kỹ thuật riêng, bài viết này sẽ giúp bạn có thông tin về các module này. Cisco 1700 Series 1700s have one or more interfaces on the motherboard, 2 subslots for WICs (excepting on 1710s), an no…

Read More