Một số tùy chỉnh cần thiết khi dùng VMware, map thu mục từ máy thật vào máy ảo

Để tiện dụng khi sử dụng VMware bạn nên tùy chỉnh một số thứ như vị trí lưu mặc định khi tạo máy ảo, chế độ Autofit cho màn hình luôn mở rộng theo đúng cửa độ phân giải của cửa sổ bạn đang dùng, map thư mục máy thật vào máy ảo… những tùy chọn này tuy nhỏ nhưng giúp bạn có thể dùng máy ảo một cách hiệu quả hơn.

Tùy chỉnh lại vị trí lưu mặc định của máy ảo, bạn chọn Edit ->Preference… hoặc có thể nhấn tổ hợp phíp Ctrl+P

Ở hợp thoại Preference bạn chọn mục Workspace, mở mục Default location for virtual machines bạn nhấn nút Browse để chỉ định hợp vị trí mới, với tùy chỉnh này thì máy ảo mới khi được tạo ra sẽ được lưu trữ trong thư mục chỉ định này một cách mặc đinh mà bạn không cần phải chọn lại vị trí lưu. Việc đổi vị trí mặc định này giúp ổ Windows (C) của bạn giảm tải, sẽ tránh được việc ảnh hưởng đến tốc độ chạy của hệ điều hành.

Để màn hình máy ảo luôn hiển thị chiếm toàn bộ của sổ (Window) bạn có thể chọn Autofit window ở mục Display trong hợp thoại Preferences. Việc này giúp máy ảo có thể hiện thị tốt hơn trong cửa sổ của chương trình VMware. Lưu ý là để sử dụng chế độ này máy ảo phải được cài VMware tool (bạn có thể xem trong bài Tạo một máy ảo và cài đặt hệ điều hành cho may ảo trong VMware)

Để đơn giản hơn bạn có thể chọn trực tiếp tại menu View -> Autosize -> Autofit Windows

Map thư mục ngoài máy thật vào máy ảo thành một ổ đĩa mạng, để thực hiện việc này, bạn vào menu VM -> Virtual Machine Settings -> chọn tab Options -> ở đây bạn chon vào túy chọn Always enabledMap as a network drive in Windows guests. Sau đó nhấn nút Add để chỉ đến thư mục muốn Map.

Một hợp thoại Wizard xuất hiện, bạn chọn Next để tiếp tục, ở hợp thoại tiếp theo bạn chỉ định thư mục mà mình muốn Map vào máy ảo. Sau khi chọn xong bạn nhấn Next để tiếp tục.

Trong hợp thoại tiếp theo bạn chon vào ô Enable this share, trong trường hộp bạn muốn rằng máy ảo chỉ có khả năng đọc mà không cho phép ghi bạn chọn vào ô Read-only. Sau khi chọn xong các tùy chọn bạn nhấn Finish để hoàn tất quá trình.

Kết quả sau khi quá trình bạn nhận được một ổ mạng trong máy ảo.

Để thực hiện việc Map thư mục thì máy ảo cũng phải được cái VMware tools như đã nói ở phần trên. Và máy ảo phải là máy ảo Windows.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan