Tạo và cài đặt hệ điều hành cho máy ảo trong VMware Workstation

Việc tạo một máy tính ảo và cài đặt hệ điều hành cho máy ảo trên VMware Workstation rất dễ dàng. Trong bài này giời thiệu về cách tạo, cài đặt hệ điều hành và những điều cần lưu ý. Các bạn sẽ tiến hành theo từng bước một mà VMware Workstation cung cấp cho bạn.

Tạo máy ảo:

Để bắt dầu tạo máy ảo ta chọn File -> New Virtual Machine…

Chọn Custom, với chế độ tạo này bạn có thể thay đổi phần cứng theo ý muốn của mình, còn với Typical bạn sẽ có một máy ảo theo tùy chọn sẵn của phần mềm VMware.

Chọn phiên bạn mà máy ảo có thể chạy trên đó, nếu bạn cài máy ảo cho một máy tính có phiên bản thấp hơn ví dụ như phiên bản 9.0 thì chọn 9.0. Ở đây chạy trực tiếp trên máy cài WMware Workstation 10 nên chọn phiên bản 10. Lưu ý, nếu máy ảo cài trên phiên bản 10 mà cho chạy trên Workstation 9 hoặc thấp hơn có thể máy ảo không thể chạy được.

Chọn việc cài đặt hệ điều hành cho máy ảo tiến hành theo phương thức nào, CD vật lý hay từ file CD ảo ISO. Ở đây tôi chọn là I will install the operating system later, việc cọn phương thức souce cài đặt để lại sau cùng.

Chọn loại hệ điều hành cho máy ảo và chọn phiên bản hệ điều hành, với hệ điều hành nào thì VMware sẽ hổ trợ phần cúng ảo tương ứng hệ điều hành đó và hổ trợ vmtool (giống như là driver trên máy tính thật).

Đặt tên máy và chọn nơi lưu trữ, bạn có thể chọn nơi lưu trữ khác cho máy ảo thay vì để mặc định bằng cách ấn nút Browse… để chuyển vị trí lưu trữ.

Chọn số CPU và số nhân CPU, lưu ý số này phải nhỏ hơn hoặc bằng với số nhân hoặc số CPU hiện có trong máy vật lý. Đối với máy PC thông thường ở đây ta chọn 2 ở Number of core per processor, nếu CPU hổ trợ nhiều core hơn ta có thể chọn ở đây nhiều hơn.

Chọn dung lượng RAM, dung lượng này không thể quá dung lượng hiện có trong máy vật lý, bạn có thể chọn theo khuyến nghị của phần mềm VMware hoặc cao hơn, nếu bạn chọn mức thấp hơn khuyến nghị có thể làm máy ảo chạy chậm.

Chọn card mạng sẽ nối mạng với Switch nào (bạn có thể xem bài Kết nối mạng trong VMware Workstation để tìm hiểu thêm).

Chọn cotroller cho giao tiếp ổ cứng, ở đây bạn chọn theo khuyến nghị của phần mềm.

Chọn chuẩn giao tiếp cho ổ cứng, bạn cũng chọn theo khuyến nghị của phân mềm.

Chọn cách thức sử dụng ổ cứng, Nếu bạn tạo một máy hoàn toàn mới và muốn cài mới hoàn toàn hệ điều hành bạn chọn Create a new virtual disk. Nếu bạn đã có một ổ cứng ảo đã cài đặt sẵn và muốn dùng lại thì chọn Use an existing virtal disk. Còn nếu bạn muốn dùng ổ cứng vật lý chọn Use a physical disk, thông thường ít dùng đến chỉ dùng cho các trường hợp đặt biệt.

Chọn dung lượng cho ổ cứng ảo ở Maximum disk size, ở đây tính bằng Gigabyte. Ở đây còn  một vài tùy chọn với ý nghĩa sau:

  • Allocate all disk space now: Nếu check vào đây thì ổ cứng ảo sẽ lấy hẵn dung lượng mà bạn chọn ở Maximum disk size trên ở cứng vật lý, nếu dùng hay không dùng thì ổ cứng vật lý của bạn cũng sẽ mất đúng dung lượng này. Với người dùng thông thường, ơ đây bạn không nên check chọn để tiết kiệm dung lượng cho ổ cừng vật lý của bạn, máy ảo sẽ tự động dùng đến đâu thì lấy dung lượng đến đó cho đến khi đạt đến dung lượng mà bạn đã chọn ở Maximum disk size thì dừng.
  • Store vitual disk as a single file: Lưu trữ với một file ổ cứng duy nhất, với HDD thật mà dùng dịnh dạng ổ đỉa là NTFS thì bạn nên dùng tùy chọn này.
  • Split virtual disk into multiple files: Chi nhỏ ổ cứng ảo ra thành nhiều file, với định dạng ổ cứng máy thật là FAT thì nên chọn tùy chọn này. Việc chia nhỏ còn giúp cho việc chép máy ảo từ máy vật lý này qua máy vật lý khác nhanh hơn, nhưng nếu lở ta xóa nhắm hoặc chép thiếu 1 file trong số ổ cứng có thể làm máy không hoạt động được.

Bạn có thể đổi tên ổ cứng ảo và chọn nơi lưu trữ khác thay vì để mặc định trong thư mục mà phần mềm máy ảo tạo ra.

Quá trình tạo máy ảo xong, các thông tin hiển thị các tùy chọn mà bạn đã chọn, bạn có thể thay đổi bằng cách nhấn Customize Hardware… Nếu đã thấy hài lòng thì nhần Finish để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, bạn cũng có thể thay đổi các thông tin phần cứng bằng cách nhấn vào dòng Edit virtual machine settings. Lưu ý là để thay đổi thông số phần cứng, máy ảo cần phải được shutdown hoàn toàn.

Cài đặt Hệ điều hành cho máy ảo VMware:

Trong bản thông tin phần cứng, bạn chọn dòng CD/DVD.

Trong hộp thoại Virtual Machine Settings bạn chọn vào dấu check Connect at power on. Nếu bạn muốn cài từ ổ CD của máy vật lý thì chọn Use physical driver (bạn có thể để ở chế dộ Auto detect hoặc chọn hẵn ổ CD vật lý mà bạn muốn dùng cho việc cài đặt). Nếu muốn cài từ file CD ảo ISO bạn chọn Use ISO image file, sau đó nhấn Browse… đến file ISO.

Sau khi chọn xong, bạn nhấn OK để hoàn tất và thoát khỏi hộp thoại Vitual Machine Settings về cửa sổ chính của phần mềm, click vào dòng Power on this virtual machine để bắt đầu chạy máy ảo lên.

 

Video Demo việc tạo và cài đặt máy ảo với Windows 7.

https://www.youtube.com/watch?v=yRxH7w04L8A

 

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan