Cấu hình DNS secondary trên Windows server 2012

DNS là hệ thống rất quan trọng trong hệ thống mạng, vì vậy, để tránh quá tải cho server DNS chính (Primary) hoặc DNS server có thể chết, chúng ta cần phải thiệt lập một hệ thống các secondary để chia tải và backup cho Primary. Thay vì các client phải truy vấn trực tiếp vào Primary DNS server thì có thể sử dụng các Secondary DNS server.

Việc cấu hình DNS secondary, trên Windows Server 2016 tương tự như Windows Server 2012.

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng mô hình như sau:

Trong mô hình trên, ta có sử dụng một Domain Controller với vai trò Primary DNS server trên máy tính này. Để thực hiện cài đặt secondary DNS server ta tiến hành join các máy sẽ triển khai  DNS secondary vào Domain Controller.

Tiếp tục, ta tiến hành cài đặt Role DNS server trên các máy DNS secondary:

Sau khi cài đặt xong Role DNS server, tiến hành mở DNS manager, để tạo zone phân giải trong Forward Lookup Zones và Reverse Lookup Zones. Ở đây, ta chọn Secondary zone.

Kế tiếp, phải điền vào địa chỉ của máy primary hay Master DNS Server

Sau khi cấu tạo xong các zone hệ thống vẫn chưa thể đồng bộ với primary được.

Trên Primary DNS server, ta phải tiến hành cấu hình cho phép primary server có thể chuyển các thông tin xuống các máy Secondary.

Ta thêm các Secondary server vào tab Name Servers

Cho phép dữ liệu được chuyển qua các server trong Name Server tab.

Sau khi cấu hình xong cho các secondary server, ta nên khởi động lại các máy này và đăng nhập lại vào hệ thống, để primary DNS server có thể xác nhận các thông tin của các secondary.

Video hướng dẩn

Đễ đảm bảo hệ thống được an toàn và vận hành tốt, ta nên thường xuyên tiến hành backup cho hệ thống.

Trong thực tế, bạn có thể triển khai các DNS server mà không cần phải sử dụng đến dịch vụ Domain Controller.

Để hiểu thêm về cơ chế phân giải cũng như cách thức hoạt động của DNS server và biết được nên cấu hình như thế nào trên client, bạn nên tham khảo bài viết Dịch vụ DNS – Phần 2: Tìm hiểu cơ chế phân giải.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan