Triển khai Samba trên CentOS chia sẻ file và folder không cần chứng thực

Samba là dịch vụ chia sẻ file, folder và máy in… là ứng dụng nguồn mở trên nền của giao thức SMB. Samba tương tự dịch vụ share file trên Windows. Samba cho phép các client sử dụng Windows, Mac OS, Linux… có thể truy cập nội dung được chia sẻ từ server dịch vụ này. Trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách triển khai dịch vụ Samba trên CentOS, chia sẽ thư mục không cần chứng thực.

Chúng ta có mô hình như sau:

Đầu tiên, trên máy CentOS tiến hành thiết lập địa chỉ IP và  tắt dịch vụ SELinux và tiến hành khởi động lại máy

Thực hiện cài đặt dịch vụ Samba bằng lệnh:

  • yum install -y samba

Tạo thư mục và phân quyền cho thư mục /share

  • mkdir /share
  • chmod 777 /share

Tiến hành cấu hình dịch vụ trong file cấu hình smb.conf

  • vim /etc/samba/smb.conf

Ở phần [global] bạn sửa thông tin lại như sau:

Lưu ý:  ở mục workgroup chính là tên workroup bạn đang dùng cho hệ thống mạng. Thông thường, mặc định khi cài đặt Windows thì workgroup của máy sẽ là WORKGROUP.

Bạn tiến hành thêm thông tin thư mục share với [public] là share name.

Sau khi tiến hành xong các bước trên, bạn tiến hành khởi động dịch vụ Samba và cho khởi động cùng hệ thống:

  • systemctl start smb
  • systemctl enable smb

Mở port, cho phép client có thể truy cấp dịch vụ:

  • firewall-cmd –add-service=samba –permanent
  • firewall-cmd –reload

Trong trường hợp bạn không muốn tắt SELinux như ở phần đầu bài viết, bạn có thể dùng lệnh như sau:

  • setsebool -P samba_enable_home_dirs on
  • restorecon -R /home/share

Sau khi bạn share thành công, từ máy client, bạn sẽ truy cập vào máy Samba thông qua \\[IP samba server], bạn sẽ thấy thư mục mình vừa chia sẻ thành công.

Bạn có thể thêm, xem, xóa sửa nội dung trong folder chia sẻ thoải mái, vì ở đây đang share full quyền.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan