Cấu hình IP tĩnh trên CentOS

Đặt IP tĩnh là việc cơ bản tối thiểu khi bạn muốn triển khai bất cứ dịch vụ nào trên máy chủ, ngoài ra trong một số trường hợp chúng ta phải đặt IP tĩnh để kiểm tra, kết nối cấu hình thiết bị thông qua địa chỉ IP… Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đặt IP trên hệ điều hành CentOS với giao diện Command Line.

Chúng ta có mô hình với IP gateway là 192.168.100.250/24, IP của máy CentOS là 192.168.100.1/24.

Đầu tiên, bạn dùng lệnh ifconfig để kiểm tra tên của card mạng.

Sau khi có được tên card mạng, chúng ta dùng lệnh vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[tên card mạng] để mở file cấu hình thông tin card mạng (Trong CentOS bạn có thể dùng trính vi hoặc vim, nó được cài đặt sẵn trong hệ điều hành này). Ở đây việc cấu hình đang thực hiện trên CentOS 7, với CentOS 6 thì card mạng thường sẽ có tên là eth0, eth1…

File cấu hình card mạng mở ra chúng ta sẽ sửa lại và thêm các thông tin sau bằng cách nhấn phím I.

BOOTPROTO=”static”

ONBOOT=”yes”

IPADDR=[Địa chỉ IP]

NETMASK=[Địa chỉ subnet mask]

GATEWAY=[Địa chỉ gateway]

Để lưu file này, bạn nhấn Esc sau đó dùng lệnh :wq (lệnh này có nghĩa là write và quit).

Sau khi đặ IP chúng ta cần phải cài đặt bằng tay thông tin DNS, để có thể thêm thông tin DNS bạn sửa file resolv.conf bằng lệnh vi /etc/resolv.conf

Sau khi file được mở lên, bạn nhấn phím I đề có thể sửa thông tin:

Ở đây, nếu trong hệ thống của bạn có DNS server thì bạn đặt đại chỉ của DNS server của bạn vào đây. Sau khi xong bạn nhấn Esc:wq để lưu và thoát file.

Sau khi cấu hình xong thông tin IP và DNS server bạn dũng lệnh service network restart để khởi động lại dịch vụ network trên CentOS, việc này giúp cho hệ thống cập nhật thông tin bạn mới cấu hình.

Sau khi khởi động lại dịch vụ network xong, bạn dùng lệnh ifconfig để kiểm tra lại thông tin IP mà mình đã cấu hình.

Kiểm tra kết nối mạng bằng cách ping tới gateway và internet:

Lưu ý: trên các hệ điều hành Linux thì lệnh ping sẽ được lập lại liên tục cho đến khi người dùng ngắt lệnh, vì vậy bạn phải dùng tổ hợp phím Ctrl+C để ngắt lệnh ping.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan