Gõ tiếng Việt trên Ubuntu với IBus

IBus là phần mềm hỗ trợ cho việc gõ tiếng Việt trên Ubuntu tương tự như Scim. Ibus hỗ trợ tất các kiểu gõ thông dụng như VNI hay Telex… hỗ trợ đầy đủ các loại font chữ từ VNI,Unicode… Phần mềm cũng rất dễ dàng cài đặt, trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về gõ tiếng Việt trên Ubuntu với IBus, cách cài đặt và tùy chỉnh cho IBus.

Trong bài bài này không đề cập đến việc cài đặt Font chữ. Để cách cài đặt Font chữ, xem trong bài Cài đặt SCIM để gõ tiếng Việt trên Ubuntu.

Cài đặt IBus-Unikey:

Đầu tiên, bạn thực hiện lệnh update trên Terminal: sudo apt-get update

Tiếp theo, cũng trên Terminal, bạn cài đặt IBus-Unikey bằng lệnh: sudo apt-get install ibus-unikey

Cài gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Ubuntu:

Bạn vào Setings

Chọn mục Region & Language > Manage Installed Languages

Nếu bạn đang ở Việt Nam, Ubuntu sẽ tự phát hiện gói ngôn ngữ tiếng Việt chưa được cài đặt, nó sẽ tự động yêu cầu được cài đặt, bạn nhấn nút Install để tiến hành cài đặt.

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập Passsword để xác thực quyền admin.

Gói ngôn ngữ sẽ được cái đặt.

Để kiểm tra gói ngôn ngữ đã được cái đặt chưa, bạn chọn vào Install/Remove Languages… trong Language Support

Cũng trong Language Support, ở Keyboard input method system chọn là IBus.

Nếu ở đây tiếng Việt đã được cái đặt, dòng Vietnamese sẽ có dấu check, nếu ở đây chưa có dấu check bạn có thể check vào và nhấn Apply để cài đặt gói tiếng Việt.

Sau khi bạn cài đặt xong phần mềm Ibus-Unikey và gói tiếng Việt, có thể bạn sẽ cần khởi động lại máy.

Thêm cách nhập liệu tiếng Việt:

Sau khi khởi động máy lại, bạn vào Settings > Region & Language, ở phần Input Source, chọn dấu “+” để thêm cách nhập liệu.

Trong Add an Input source chọn Vietnamese

Tiếp theo, bạn chọn Vietnamese (Unikey) và nhấn nút Add.

Túy chỉnh cho bộ gõ:

Sau cài đặt xong IBus-Unikey và thêm Input Source, trên thanh top bar phía bên tay trái, bạn sẽ tiến hành chọn vi để chuyển qua nhập liệu bằng tiếng Việt.

Để điều chỉnh bộ gõ và phương thức nhập, bạn có thể chọn vào menu truy vấn nhanh. Nhưng để tùy chỉnh một cách tốt nhất bạn nên chọn Options > Full setup…

Bạn sẽ tiến hành các lựa chọn của mình tại IBus-Unikey Setup.

Sau khi chọn xong, bạn cần mở Termial lên và thực hiện lệnh ibus restart.

Bạn có thể xem video hướng dẫn bên dưới:

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan