Cài đặt SCIM để gõ tiếng Việt trên Ubuntu

Gõ tiếng Việt là thành phần không thể thiếu đối với người Việt Nam hay bất kỳ ai muốn soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt. Trên Ubuntu, phần mềm SCIM hổ trợ rất tốt việc gõ tiếng Việt theo tất cả các cách gõ thông dụng, phần này được hổ trợ sẵn trong khó ứng dụng của Ubuntu (Ubuntu Software Center). Trong bài này cập nhật cài SCIM trên Ubuntu.

Trước khi cài đặt, cần tiến hành kiểm tra các gói update và update bằng lệnh sudo apt-get update trong giao diện terminal:

Sau khi nhập mật khẩu người dùng (bạn đang dùng) thì quá trình kiểm tra và update diển ra,

Cài đặt SCIM Unikey bằng lệnh:

sudo apt-get install SCIM-unikey

Cài đặt SCIM Input Method:

Vào Ubuntu Software Center.

Tìm từ khóa SCIM và chọn Install gói SCIM Input Method

Cài gói hỗ trợ tiếng Việt trên hệ điều hành:

Vào System Settings chọn Languege Support

Hệ thống có thể tự động cập nhật ngôn ngữ theo location, có thể bỏ qua bước này.

Lựa chọn khi bỏ qua bước cập nhật tự động:

Sử dụng SCIM:

Mở phần mềm:

Kiểm tra bên trong đã có Unikey cho bộ gõ tiếng Việt

Một số tùy chọn khi sữ dụng phần mềm SCIM:

Cài đặt thêm font chữ cho Ubuntu:

Để cài đặt font ta vào thư mục chứa font chữ, copy toàn bộ font chữ qua thư mục chứ font của Ubuntu bằng lệnh:

sudo cp * /usr/share/fonts/truetype/

Link tải font chữ

Video cài đặt SCIM

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan