Import certificate vào trình duyệt Chrome và Firefox

Trong một số trường hợp cần thiết như bạn cấu hình một webserver cài đặt một một dịch vụ nào đó có mã hóa và được cấp chứng chỉ (CA certificate) nội bộ, trong trường hợp này, chúng ta cần import caertificate này vào trình duyệt cho các máy tính người dùng để họ truy cập dịch vụ này.

Đối với trình duyệt Chrome chúng ta tiến hành như sau:

Bạn có thể gõ vào địa chỉ chrome://settings/ vào trình duyệt:

Hoặc có thể vào menu bên phải trình duyệt chọn Settings để tiếng hành thiết lập các cài đặt:

Trong Setting, bạn hiển thị mở rộng bằng cách nhấn vào Show advanced setting…

Kế tiếp bạn chọn vào mục Manage certificate..., các certificate được quản lý tại đây:

Ở đây với Windows và Ubuntu sẽ có một chút khác biệt:

Đối với Windows, bạn chọn vào tab Trusted Root Certificate Authorities, chọn Import để import certificate mà bạn muốn đưa vào hệ thống.

Bạn chọn nơi lưu trữ CA là Trusted Root Certificate Authorities

Vì đâu là Certificate do bạn tự cấp trong hệ thống của mình, nên khi đưa vào hệ thống nó sẽ cảnh báo an toàn và hỏi bạn có muốn cài đặt hay không, bạn nhấn Yes để hoàn tất.

Sau khi import hoàn tất, chúng ta sẽ thấy certificate này trong Trusted Root Certificate Authorities

Đối với Ubuntu, sau khi bạn nhấn vào nút  Manage certificate…, trong tab Authorities, bạn nhấn nút Import và chọn đến certificate cần cài đặt.

Tiếp theo, tùy vào mục đích sử dụng CA mà bạn chọn Trust cho dịch vụ nào.

Sau khi import xong, chúng ta sẽ thấy được certificate mà mình mới cài đặt trong Certificate Manager.

Đối với trình duyệt Firefox:

Bạn có thể gõ vào địa chỉ about:preferences

Hoặc bạn cũng có thể dùng menu bên phải, chọn vào mục Options

Tiếp theo, bạn chọn vào mục Advanced, chọn  tab Certificate và  mở View Certificates.

Trong Certificate manager, bạn chọn vào tab Authorities, nhấn chọn Import… và chọn đến certificate cần cài đặt

Bạn cũng sẽ cần xác định certificate của mình dùng với mục đích gì và chọn Trust cho dịch vụ đó

Sau khi import thành công bạn sẽ thấy được certificate của mình trong Certificate manager,  tab Authorities.

Đối với Firefox thì trên Windows và Ubuntu sẽ không có sự khác biệt.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan