Chứng thực cho ứng dụng trong khi sử dụng chứng thực lớp hai (2-Step Verification) Gmail.

Trong các bài trước chúng ta đã làm quen với việc làm thế nào để các phần mềm mail client như Outlook, Thunderbird… có thể check mail từ gmail, sử dụng Gmail để gởi email cảnh báo trong Zabbix. Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với việc làm sao vẫn giữ chứng thực thực bước thứ 2 ( 2-Step Verification) nhưng vẫn có thể đăng nhập Gmail vào các phần mềm và các ứng dụng không hỗ trợ chứng thực bước thứ 2 ( 2-Step Verification).

Chứng thực bước thứ 2 ( 2-Step Verification) ,với tin nhấn SMS đến điện thoại hoặc sử dụng Authenticator app…, là tính năng đảm bảo an toàn cho người dùng khi người dùng đăng nhập email từ trình duyệt web hay từ các thiết bị di động Android. Nhưng trên thực tế, bạn có thể có nhu cầu sử dụng các ứng dụng mail client như Outlook, Thunderbird… Hoặc triển khai các ứng dụng cần email để gởi cảnh báo như Zabbix, PRTG… Các ứng dụng này thông thường không hổ trợ việc sủ dụng 2-Step Verification. Bài viết này sẽ giới thiệu một tính năng giúp bạn có thể chứng thực cho ứng dụng của mình mà vẫn giữ dược 2-Step Verification của Gmail.

Mở cho phép truy cập từ các phần mềm và thiết bị không thuộc nền tản của Google, đầu tiên bạn click vào ảnh đại diện của bạn, chọn My Account

Tiếp tục, trong mục Sign-in & security bạn chọn Signing in to Google

Tiếp theo, trong Password & sign-in method , chọn App passwords

Tiếp theo, Google yêu cầu bạn xác nhận lại password tài khoản bạn đang dùng.

Tiếp theo, bạn chọn ứng dụng là Mail.

Tiếp theo, bạn chọn thiết bị

Tiếp theo,  nhấn Generate để tạo một key chứng thực.

Bạn copy key chứng thực được tạo ra này, để sử dụng thay thế cho password của tài khoản khi đăng nhập từ ứng dụng hoặc các thiết bị. Sau khi copy xong, bạn nhấn nút Done để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất quá trình, bạn sẽ thấy thông tin của key vừa tạo.

Bạn dùng key vừa tạo ra làm password cho tài khoản của mình, khi setup thông tin email cho các ứng dụng của mình.

Trên đây là cách cho phép bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail với việc sử dụng chứng thực lớp hai (2-Step Verification) mà vẫn tạo key, cho phép các ứng dụng không hỗ trợ chứng thực lớp hai (2-Step Verification) có thể kết nối tài khoản gmail, nhưng trong một số trường hợp bạn có thể phải bỏ chứng thực lớp hai (2-Step Verification).

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan