Mail MDaemon – Cài đặt và cấu hình truy cập POP3 SMTP và webmail HTTP

Hệ thống mail luôn là hệ thống quan trọng không thể thiếu với doanh nghiệp. Có rất nhiều phần mềm làm mail server trên Windows hoặc linux như Microsoft Exchange, Lotus, PostFix.. Trong bài này sẽ triển khai hệ thống trên MDaemon, với tính năng đơn giản, nhẹ trên Windows.

Trong phần này sẽ giới thiệu một cách cài đặt và tích hợp user Domain vào hệ thống mail, thiết lập POP3, SMTP, user, webmail và test trong mạng LAN. Phần này giúp có khái niệm cơ bản về việc cài đặt mail như thế nào, cần những điều tối thiểu nào để hệ thống mail hoạt động.

Để chuẩn bị cài đặt MDaemon, bạn join máy mail server vào domain để sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng của Domain Controller.

Bạn phải đảm bảo rằng các record của mail server đã được tạo trên DNS server.

Bạn sẽ sử dụng các tài khoản người dùng trong AD để sử dụng làm username cho MDaemon.

Sau khi bạn tải phần mềm MDaemon tại trang web altn.com, trong trường hợp bạn chưa có key, bạn có thể đăng ký một key dùng thử bằng cách I want to install a free trail of MDaemon.

Tiếp theo, bạn điền thông tin email mà thông qua đó altn.com sẽ gởi key.

Sau khi nhận được email chứa key dùng thử, bạn sẽ điền vào để active phần mềm.

Trong trường hợp bạn đã có sẵn key bạn chọn vào mục I already have a registration key (enter it here), và sau đó nhập key vào ô Registration key.

 

Bạn xem Video demo tại đây.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan