Email profile Outlook – tìm hiểu và quản lý

Trong các bài trước chúng ta đã được giới thiệu về thiết lập sử dụng Outlook duyệt email của Gmail. Ngoài việc thiết lập  để có thể duyệt được email, chúng ta cần biết một số kỹ năng khác để xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng Outlook. Khi được cài đặt vào máy tính, thì phần quản lý các thông tin cấu hình của Outlook sẽ được đưa vào quản lý trong Control Panel. Các thông tin được quản lý gồm có Email…

Read More