Kết nối Virtualbox với GNS3

Virtualbox là phần mềm giả lập máy ảo miễn phí của Oracle. Phần mềm này cũng tương tự như Virtual PC của Microsoft hay là VMware Workstation của VMware. Phần mềm này có nhiều phiên bản cho nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS X. Phần mềm này cũng cho phép cài đặt khá nhiều hệ điều hành guest trên nó, từ các phiên bản Windows, các phiên bản Linux và cả Mac OS X. Trong bài này sẽ hướng dẩn cách kết nối Virtualbox với phần mềm GNS3 và chia sẽ internet từ GNS3 cho máy ảo trên VirtualBox.

Đầu tiên để thực hiện, bạn phải tải về GNS3 và Virtualbox:

Sau khi tải về và cài đặt xong, chúng ta tiền hành thực hiện kết nối và chia sẽ internet với mô hình sau:

Đầu tiên, trên cửa sổ chính của phần mềm Virtualbox, bạn chọn File -> Preferences…

Bạn chọn tiếp phần Network sau đó chọn Edit để bỏ dịch vụ DHCP trên card Host-Only của của phần mềm Virtualbox, nhằm không cho cấp IP động vào máy ảo khi kết nối với card này (cũng tương tự như trên VMware).

Bạn tiếp tục vào phần setting của máy ảo

Chọn phần Network, cấu hình Adapter kết nối với card Host-Only:

Trên GNS3, ở đám may kết nối internal, bạn chọn kết nối thông qua VirtualBox Host-Only Network.

 

Sau khi cấu hình kết nối xong như trên, bạn cấu hình IP theo mô hình triển khai. Bạn sẽ có thể ping từ máy ảo ra cổng kết nối trực tiếp với máy ảo.

Bạn muốn biết thêm về việc cấu hình trên GNS3 share internet trên GNS3 thế nào, bạn có thể xem trong bài “Chia sẽ internet trên router Cisco bằng NAT overload trên GNS3“.

Trên đây là cách kết nối Virtalbox và GNS3 chia sẽ internet từ router đến máy ảo.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan