Cài đặt SolarWinds Network Perfomance Monitor (NPM)

SolarWinds Network Perfomance Monitor (NPM) là phần mềm giám sát hệ thống mạng. Tương tự như PRTG, phần mềm này có thể cài đặt trên Windows và đây cũng là phần mềm có tính phí. Về việc cài đặt và chạy, phần mềm SolarWinds Network Perfomance Monitor đòi hỏi một cấu hình phần cứng tương đối lớn so với các phần mềm khác, cũng như quá trình cài đặt tương đối phức tạp. Ngoài cách cài đặt stand-alone server, NPM còn cho phép thực hiện mô hình High Availability (HA).

Cấu hình phần cứng cần thiết:

 • CPU: Ít nhất Quad core processor (1 CPU 4 nhân) hoặc hơn.
 • RAM:  ít nhất từ 4GB đến 8GB (khuyến nghị ít nhất 8GB)
 • Ổ cứng: ít nhất 10GB đến 20GB.
 • NIC: 100/1000Mbps

Đòi hỏi về phần mềm:

 • Windows Server 2008 R2  hoặc cao hơn, bản Evaluation có thể cài trên Windows 7 hoặc cao hơn.
 • Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 49.0 hoặc Chrome 54.0
 • IIS 8, Net Framework 4.5 (về yêu cầu này, NPM sẽ tự cài đặt và thiết lập trong quá trình cài đặt của nó)

Microsoft SQL server:

Ít nhất là SQL server 2008, bạn có thể dùng SQL server Express để cài đặt chung trên máy cài đặt NPM. Trong trường hợp cài đặt riêng SQL server để chứa database của NPM bạn cần server có cấu hình như sau:

 • CPU: Ít nhất Quad core processor (1 CPU 4 nhân) hoặc hơn.
 • RAM:  ít nhất từ 4GB đến 8GB (khuyến nghị ít nhất 8GB)
 • Ổ cứng: ít nhất 10GB đến 20GB.
 • NIC: 100/1000Mbps

Bạn có thể dùng các dịch vụ ảo hóa như VMware hay Hyper-V để ảo hóa các server này. Bạn có thể đăng ký và tải bản dùng thử https://www.solarwinds.com/network-performance-monitor.

Mô hình thực hiện như sau:

Với mô hình này, Network Perfomance Monitor (NPM) được cài đặt riêng biệt với SQL server (bạn có thể tham khảo cách cài đặt SQL Server  stand-alone tại đây).

Trên Network Perfomance Monitor (NPM) server, sau khi tải NPM về máy, bạn tiến hành chạy file cài đặt. Trong màn hình Welcome to the SolarWinds Setup Wizard, bạn thấy nó đã check sẵn gói Network Perfomance Monitor Version 12.1, đây là gói cài đặt chúng ta đang cần.

Tiếp theo, trong Select Install Method, bạn chọn Advanced Install vì ở đây chúng ta đã cài đặt một SQL server riêng.

Tiếp theo chọn gói ngôn ngữ và vị trí chứa ứng dụng được cài đặt

Tiếp theo, bạn chọn vào check I accept the terms of the SolarWinds License Agreement.

Tiếp theo, bạn chọn theo mặc định Enable QoE traffic monitoring now on your Orion server.

Bản thông tin xác nhận các gói  phần mềm sẽ được cài đặt.

Tiếp theo, các gói cài đặt sẽ được tải và cài đặt vào NPM server.

Tiếp theo, sau khi các gói phần mềm hỗ trợ cài đặt xong, quá trình cấu hình môi trường hỗ trợ. Đầu tiên là cài đặt IIS 8, trong hợp thoại Configuration Wizard, bạn chọn Yes để tiến hành cài đặt IIS.

Quá trình cài đặt IIS8 bắt đầu.

Sau khi, cài xong IIS, một thoại quá trình cài đặt và thiết lập NPM bắt đầu với hợp thoại SolarWinds Configuration Wizard

Tiếp theo, Database Setting:

Tiếp theo, bạn chọn Create a new database và đặt tên cho database sử dụng lưu trữ dữ liệu của NPM trong  New Database.

Tạo tài khoản truy cập, kết nối vào database đã tạo ở trên. Bạn lưu ý, tài khoản này là tài khoản để truy cập vào database được tạo cho NPM và khác với tài khoản sa để kết nối đến SQL server ở trên.

Tiếp theo, bạn thiết lập các thông tin để người quản trị có thể truy cập giao diện web của phần mềm. Bạn có thể để măc định hoặc thiết lập theo nhu cầu của mình. Bạn có thể chuyển qua port 443 thay vì dùng port 80 bằng cách Enable HTTPS.

Tiếp theo, phần mềm yêu cầu tạo một thư mục chừa sounce web của NPM, bạn chọn Yes.

Tiếp theo, phần mềm yêu cầu bạn xác nhận rằng sẽ dùng địa chỉ IP thông qua Port được cấu hình cho web service, bạn chọn Yes.

Tiếp theo, các dịch vụ sẽ đươc cài đặt và thiết lập sẽ hiển thị, bạn có thể bỏ dịch vụ mà mình không muốn dùng theo ý của mình.

Tiếp theo, phần mềm yêu cầu được sữ dụng SolarWinds Trap Service thay cho SNMP Trap Service, bạn chọn Yes và tiếp tục.

Tiếp theo, các thông tin cài đặt sẽ được hiển thị lần nữa để bạn xác nhận những gì mình sẽ cài đặt.

Quá trình cài đặt diển ra.

Sau khi cài đặt xong, bạn check chọn vào ô Lanch Orion Web Console và nhấn Finsh.

Màn hình login sẽ xuất hiện trong trong trình duyệt web, bạn có thể login bằng tài khoản admin, mặc định tài khoản này login lấn đầu không cần password.

Sau khi login xong, giao diện Welcom của phần mềm bật lên, bạn có thể thiết lập các thiết lập đầu tiên của phần mềm tại đây.

Bây giờ, bạn có thể truy cập từ trình duyệt của máy client thông qua địa chỉ IP của NPM server. Ở đây là https://192.168.100.253.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan