Tích hợp Hiren’s Boot CD vào USB

Đầu tiên bạn tải về những công cụ hỗ trợ tai đây. Sau khi tải về bạn sẽ có những công cụ và các file của Hiren’s BootCD.

Các bước tiến hành như sau:

 Bước 1: Dùng công cụ format USB để nó có thể boot được

  1.  Chọn USB bạn cần format
  2. Chọn hê thống định dạng tập tin FAT hoặc FAT32
  3. Đặt tên cho USB
  4. Chọn Quick Format để format nhanh nếu bạn không muốn chờ
  5. Chỉ đến thư mục có chứa tập tin boot
  6. Bấm Start và sau đó xuất hiện một hộp thọi bạn chọn Yes để quá trình format bắt đầu

Bước 2: Kiểm tra xem USB của bạn đã được active hay chưa (USB phải active thì bạn mới có thể dùng để boot đươc)

Bạn click chuột phải lên Computer (với Windows Vista trở về sau), My computer (với Windows XP trở về trước) -> chọn manager -> bạn chọn tiếp Disk Managerment (hộp thoại như hình trên).

Lưu ý: có một vài dòng USB nó đã ở sẵn chế độ active và bạn không cần thực hiện bước 1

Bước 3: Tạo GRUB boot cho USB

Sau khi thực hiện xong ba bước trên, bạn chép hai tập tin GRLDR menu.lst vào ổ USB sau đó chép nguyên thư mục HBCD vào USB. Như vậy là bạn đã hoàn thành cho mình một Hiren’s Boot USB.

Bạn có thể download các phiên bản mới của Hiren’s Boot tại https://www.hirensbootcd.org/download/ . Đới với phiên bản từ 11.00 bạn lấy hai file GRLDRmenu.lst trong CD. Các bước tiến hành tương tự như trên.

Video hướng dẫn:

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan