Triển khai dịch vụ Remote Desktop Service – RDS

Remote Desktop Service – RDS trước đây được biết đến với cái tên là Terminal Server. Là dịch vụ cho phép nhiều người dùng cùng một lúc kết nối từ xa đến và dùng chung một máy tính thông qua Remote Desktop hoặc RemoteApp.

Trước khi các thế hệ ứng dụng sử dụng Webapp trở nên phổ biến như ngày nay, thì RDS có thể nói là một dịch vụ rất hữu ích. Nó cho phép người dùng có thể sử dụng ứng dụng từ xa thông bên ngoài công ty thông qua môi trường internet. Nó còn giúp chi phí triển khai phần mềm có thể giảm đi đáng kể, tận dụng tối đa phần mềm.

Một ưu điểm của RDS là cho phép người dùng sử dụng các phần mềm người dùng sử dụng phần mềm chỉ cài đặt được trên nền tảng Windows khi máy trạm là Linux hoặc OSx. Máy trạm chỉ cần cài đặt các phần mềm hỗ trợ Remote Desktop (RDP).

Trong bài này, chúng ta sẽ đi cài đặt một RDS server. Mô hình thực hiện như sau:

Để triển khai RDS, thì RDS server phải là thành viên của Domain Controller.

Trên RDS server, từ Server Manager chọn Add roles and feature.

Ở màn hình Before you begin, chọn Next

Tiếp theo, ở màn hình Select installation type, chọn Remote Desktop Services installation.

Tiếp theo, ở Select deployment type, chọn Quick Start

Ở màn hình Select deployment scenario, chọn Session-based destop deployment

Tiếp theo, ở Select a server, bạn sẽ thấy thông tin  hostname, IP và tên miền của server mà bạn đang cài RDS.

Tiếp theo, ở Confirm selections, bạn chọn vào ô Restart the destination server automaticcally if required

Tiếp theo, bạn sẽ thấy các phần đang được cài đặt

Server có thể sẽ tự động khởi động lại, sau đó tiếp tục quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt thàn công, bạn sẽ thấy URL dùng để truy cập RDS Web

Mặc định, Remote Desktop Service.sẽ cho bạn dùng thử trong 120 ngày. Sau 120 ngày, tính năng này sẽ khóa nếu bạn không tiến hành gia hạng hoặc active license.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể truy cập RDS Web thông qua URL:

  • https://[hostname.domain name]/RDweb
  • https://[IP RDS server]/RDweb

Bạn sẽ tiến hành đăng nhập tài khoản của mình với cấu trước Domain\user name. Ở đây đang sử dụng:

  • Domain: hoanghiepktv.com bạn có thể chỉ cần dùng hoanghiepktv.
  • User name: user1

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy các ứng dụng mặc định ban đầu của RDS Web.

Trong bài tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu việc đưa ứng dụng lên RDS Web.

Để người dùng từ ngoài internet có thể kết nối đến RDS, bạn có thể NAT port (publish) https 443  và và Remote Desktop 3389. Hoặc một giải pháp khác, bạn có triển khai thêm dịch vụ VPN để người dùng kết nối vào hệ thống và sử dụng RDS.

Sau khi cài đặt Remote Desktop Service, người dùng cũng có thể sử dụng Remote Desktop Connecttion kết nối remote desktop đến RDS server.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan