Pfsense Firewall – Lập lịch biểu (Schedules)

Trong việc thiết lập các firewall rules trong Pfsense, ngoài các thiết lập các Aliases để định nghĩa các dãy IP, host, dịch vụ… chúng ta còn có thể phải thiết lập các chính sách truy cập theo ngày giờ. Pfsense hỗ trợ chúng ta  chức năng lập lịch biểu (Schedules).

Để có thể tạo ra một lịch biểu mới, trong Firewall -> Schedules ta nhấn vào nút Add.

Tiếp tục, ta thiết lập các chính sách cho lịch biểu, đặt tên, chọn ngày, tháng.

Chọn các móc thời gian (giờ cho lịch biểu).

Để chọn các thứ trong tuần cho tất cả các tháng trong năm, ở trong lịch biểu ta nhấn chọn thẳng vào dòng các thứ trong tuần.

Sau khi chọn thời gian, thì chúng ta sẽ được kết quả ở các ngày trong tuần, theo móc thời gian đã chọn.

Trong trường hợp chỉ muốn chọn một số ngày nhất định trong nhũng tháng nhất định áp dung lịch biểu, ta chọn tháng muốn áp dụng, trong tháng đó click chọn những ngày muốn áp dụng lịch

Sau khi chọn các móc thời gian, thì chúng ta sẽ có lịch biểu chỉ áp dụng cho các ngày của tháng đã chọn.

Việc lập lịch có thể kết hợp với các Aliases tạo thành các chính sách truy cập mạng, ví dụ như cấp truy cập các địa chỉ báo chí, xem phim, nghe nhạc, mạng xã hội… trong giờ làm việc để góp phần giảm nghẽn mạng, ưu tiên cho các dịch vụ cần thiết hơn như Email, VoIP,Intranet công ty… Bạn có thể lập nhiều lịch biểu khác nhau để áp dụng cho từng chính sách riêng cho các khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Phần lập lịch biểu này sẽ được áp dụng trong Advance firewall rules.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan