Join Kerio Control vào Windows Domain Cotroller

Join Kerio Control vào Windows Domain Cotroller rất dễ dàng, cung cấp khả năng đồng bộ dữ liệu người dùng từ Domain vào máy Kerio Control, giúp Kerio Control có thể sử dụng tài khoản người dùng thực hiện việc chứng thực, thiết lập các Traffic Rulses trên người dùng hoặc nhóm người dùng của Domain… Nếu bạn đang sử dụng Windows Domain, thì giải pháp Kerio Control là một sự lựa chọn rất tốt. Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện việc join máy Kerio Control vào Domain và sử dụng Users Domain chứng thực cho kết nối Kerio VPN.

Mô hình thực hiện như sau:

Kiểm tra thông tin IP trên interface WAN  của Kerio Control

Kiểm tra thông tin IP trên interface Ethernet (LAN) của Kerio Control.

Tiếp theo, trong Configuration chọn Advanced Options, sau đó bạn chọn tab Web Interface . Trong Web Interface, bạn check vào ô Use specified hostname và đặt tên  cho máy Kerio Control.

Tiếp theo, cũng trong Configuration bạn chọn mục Domains and User Login. Trong Domains and User Login, bạn chọn tab Directory Services, ở đây bạn chọn nút Join Domain…

Tiếp theo, bạn nhập vào tên domain mà máy Kerio Control sẽ join vào, đặt tên cho Kerio Control trong Kerio Server name, nhập tài khoản của user quản trị có quyền join doman cho các client. Sau cùng nhấn Next.

Khi thực hiện thành công việc join domain, Kerio Control sẽ hiện thông báo như sau:

Sau khi hoàn tất,  trong Directory Service, bạn sẽ thấy các thông tin như sau:

Sau khi join domain xong, các dữ liệu Users và Groups sẽ được map về máy Kerio Control.

Trong Active Directory Users and Conputer, bạn sẽ thấy tên máy Kerio Control trong mục Computer.

Một record của máy Kerio Control cũng được tạo ra trên DNS.

Sau khi record của máy Kerio Control được tạo ra, bạn có thể kết nối đến giao diện quản trị của Kerio Control thông qua hostname và tên miền.

Bạn lưu ý là sau khi bạn cho máy Kerio Control rời khỏi domain thì record của Kerio Control trên DNS vẫn còn giữ nguyên.

Video hướng dẫn việc join domain và cho máy Kerio Control rời khỏi domain, sử dụng Users Domain để chứng thực Kerio VPN.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan