Kerio Control – KerioVPN chứng thực 2-Step Verification

Kerio Control cung cấp tính năng chứng thực 2-Step Verification bằng cách sử dụng code đăng nhập từ phần mềm Google Authenticator, việc này cung cấp khả năng chứng thực an toàn hơn cho người dùng khi kết nối KerioVPN từ ngoài internet. Mã code chứng thực Google Authenticator được sinh ra ngẫu nhiên và được đồng bộ với Kerio VPN. Bạn có thể cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên Android, iOS hoặc plug-in Google Chrome.

Sau khi thực hiện việc cấu hình Kerio VPN server trên Kerio Control, bạn có thể dùng phương thức chứng thực Local Users hoặc Domain Users.

Từ internal client, bạn kết nối đến giao diện quản trị riêng của từng user với URL https://[Địa chỉ IP bên trong của Kerio Control], ở đây https://192.168.100.250. Bạn tiến hành đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn bật tính năng 2-Step Verification.

Sau khi đăng nhập tài khoản người dùng thành công, bạn chọn vào 2-Step Verification.

Tiếp theo hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một QR code. Bên dưới mã QR là dãy ký tự tương ứng với mã QR, bạn có thể dùng dãy ký tự này nhập vào   Google Authenticator thay vì scan QR code hoặc nhập vào plug-in trên Google Chrome.

Bạn tiến hanh thêm mới mã QR code bằng cách scan mã này vào Google Authenticator.

Sau khi scan mã QR thành công, Google Authenticator sẽ hiển thị  các mã code chứng thực.

Bạn sử dụng mã chứng thực này để nhập vào Verification code và nhấn Verify. Như vậy là ban đã hoàn tất quá trình kích hoat 2-Step Verification cho KerioVPN.

Để hủy tính năng 2-Step Verification của tài khoản, bạn cũng sẽ nhập một mã code từ Google Authenticator vào Verification codeDisable tính năng này đi.

Sau khi bạn bật 2-Step Verification, khi client tiến hành kết nối KerioVPN, hệ thống sẽ yêu cầu thêm một bước xác thực với mã code được sinh ra từ phần mềm Google Authenticator.

Sau khi nhập thành công, thì bạn mới có thể hoàn tất quá trình chứng thực cho KerioVPN.

Bạn lưu ý là mỗi tài khoản sẽ ứng mới một mã QR và từ mã QR này Google Authenticator sẽ sinh ra những mã số tương ứng cho việc chứng thực. Bạn không thể dùng mã QR của tài khoản này cho tài khoản khác.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan