Sử dụng VMware player trên Ubuntu – CentOS – Windows

VMware Player là một sản phẩm của VMware, đây là phần mềm tạo và chạy các máy ảo, cho phép máy tính có thể chạy nhiều hệ điều hành. Đây là phần mềm nhỏ và nhẹ hơn nhiều so với VMware Workstation, có thể xem như là một bản thu gọn. Từ phiên bản VMware Player 6 về trước thì VMware Player là phần mềm miễn phí, xong VMware Player 7 hiện tại được chia thành hai bản, VMware Player 7 Pro (tính phí) và VMware Player 7 non-commercial use (miễn phí), trong bài này sử dụng bản non-commercial, bạn chỉ cần nhập địa chỉ Email của mình vào phần yêu cầu là có thể dùng được.

Trong VMware Workstation có rất nhiều dịch vụ kèm theo, có thể dùng VMware Workstation như một phần mềm ảo hóa, nó có thể đóng vai trò như một server ảo hóa. Phần mềm này cho phép nhiều tùy chỉnh về các kết nối mạng, tăng giảm các switch ảo (VMnet) trong khi VMvare Player thì không có những tính năng này, nó đơn thuần là phần mềm chỉ để chạy các máy ảo, nên có thể nói phần mềm này rất nhẹ, thích hợp cho người dùng chỉ muốn test các hệ điều hành hoặc ứng dụng. Bạn có thể tải VMware Player 7 tại trang Download của VMware, có bản cài đặt trên Windows và bản cài đặt trên Linux.

Đối với Ubuntu trước khi tiến hành cài đặt, ta phải cài thêm các thư viện hổ trợ bằng lệnh: sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

Để cài đặt trên Ubuntu và CentOS, sau khi tải phần mềm về máy, tiến hành mở Terminal sau đó dùng lên cd để chuyển đến thư mục chứa file cài đặt. Ví dụ mặc đinh trình duyệt tải về thư mục Download trong /home thì ta dùng lệnh cd /home/[user]/Download. Sau khi chuyển đến thư mục chứa file cài đăt, ta tiến hành nâng quyền thực thi cho file cài đặt bằng lệnh chmod 777 [tên file], đối với Ubuntu hoặc Centos (không login bằng root) thì phải thêm lệnh sudo trước chmod. Sau khi nâng quyền xong, ta tiến hành cài đặt bằng lệnh ./[file cài đặt], đối với Ubuntu và CentOS (không login bằng root) thì thêm lệnh sudo trước ./.

Để tháo gỡ chương trình đối với Ubuntu dùng lệnh: sudo vmware-installer -u vmware-player

Để tháo gỡ chương trình đối với CentOS dùng lệnh: vmware-installer -u vmware-player

Đối với Windows thì việc cài đặt đơn giản hơn, sau khi tải về,  bạn có thể chạy file cài đặt dưới quyền Administrator bằng cách click phải lên file chọn Run as administrator, sau đó tiến hành từng bước wizard của chương trình.

Video hướng dẩn cài đặt, tạo máy ảo và tháo gỡ VMware Player:

https://www.youtube.com/watch?v=HMVyI8UbTI0

 

Cũng giống  như trên VMware workstation, sau khi ta cài xong hệ điều hành cho máy ảo, ta phải tiến hành cài VMware tool.

Trên CentOS và Ubuntu, để cài VMware tools cho máy ảo ta chọn Virtual Machine -> Install VMware Tools

Trên Windows, ta chọn Player -> Manage -> Install VMware Tools…

Khi mới cài đặt chương trình VMware Player vào máy, VMware tools sẽ không có sẵn, khi bạn cài đặt VMware Tools vào máy ảo thì phần mềm sẽ yêu cầu update, bạn nhấn vào nút Download and Install để tải và cài đặt VMware Tools.

Lưu ý: Từ VMware workstation 11 và VMware player 7, cả hai chỉ hổ trợ trên các hệ điều hành 64 bit.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan