Pfsense Firewall – Cấu hình InterVLAN trên giao diện console

Trong bài trước đó, chúng ta đã làm quen với việc cấu hình InterVLAN trên giao diện web của Pfsense, trong bài này chúng ta sẽ làm việc với bảng điều khiển lệnh (giao diện console) để cấu hình InterVLAN, với giao diện này, việc cấu hình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với việc cấu hình trên giao diện web. Ta có mô hình như sau:

Trong giao diện console, chọn 1) Assign Interface để thêm các card mạng

Chọn y để tiến hành tạo các Subinterface kết nối đến các VlAN trong Switch.

Tiếp theo, chọn card mạng cần tạo, và nhập các VLAN tag mà bạn cần tạo.

Sau khi tạo xong các Subinterface, bạn sẽ chọn giao tiếp nào kết nối là kết nối WAN

Chọn giao tiếp kết nối LAN.

Sau khi tạo xong tất cả các Subinterface cho các VLAN bạn cần, ở bước cuối cùng, bạn xác nhận là sẽ tiến hành để máy sẽ ghi nhận các Subinterface bạn mới vừa tạo.

Quay lại menu quản lý, bạn tiếp tục chọn 2) Set interface (IP) address để cấu hình địa chỉ cho các Subinterface.

Bạn điền các thông tin IP cho các Subinterface.

Trong khi cấu hình thông tin cho Sbinterface, bạn có thể cấu hình luôn dịch vụ DHCP để cấp phát IP động cho các máy tính trong VLAN.

Sau khi cấu hình xong Subinterface và DHCP cho các VLAN, bạn có thể từ kết nối LAN (ở đây là VLAN10) để tiếp tục cấu hình. Bên dưới là video hướng dẩn, bạn có thể xem để biết rõ hơn về chi tiết cấu hình.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan