Đơn vị tính dung lượng dữ liệu

Đơn vị tính dữ liệu là kiến thức khá quan trọng trên máy tính và các thiết bị điện tử. Bạn dùng nó để tính dung lượng lưu trữ, RAM, tốc độ đọc ghi của ổ cứng, tốc độ truyền dữ liệu của mạng máy tính, tốc độ truy cập internet… Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với các đơn vị tính dung lượng dữ liệu và cách chuyển đổi giữa các đơn vị này.

Đơn vị bit: bit (b), Kilobit (Kb),Megabit (Mb), Gigabit (Gb)

Bit là đơn vị dữ liệu cơ bản của máy tính, máy tính họa động được nhờ vào các bit nhị phân 0 và 1. Tất cả dữ liệu trên máy tính sẽ được chuyển thành đơn vị bit để tiến hành tính toán, xử lý, lưu trữ, truyền dẫn dữ liệu…

 • 1 Gb = 1024 Mb
 • 1 Mb = 1024 Kb
 • 1 Kb = 1024 b

 

Để chuyển đổi từ Gigabit sang bit

 • Từ Gbit nhân 1024 để ra Mbit.
 • Từ Mbit nhân 1024 để ra Kbit
 • Từ Kbit nhân 1024 để ra bit

Chuyển đổi từ bit sang Gigabit:

 • Từ bit chia cho 1024 để đổi ra Kbit.
 • Từ Kbit chia cho 1024 để đổi ra Mbit
 • Từ Mbit chia cho 1024 để đổi ra Gbit

Đơn vị byte: byte (B), Kilobyte (KB), Megabytes (MB), Gigabytes (GB).

Đối với con người, đơn vị byte là đơn vị byte có vẽ là dễ hình tượng hơn bit. Các thiết bị lưu trữ như CD, USB Flash, thẻ nhớ, ổ cứng, RAM, người ta sẽ dùng đơn vị byte cụ thể  là Megabyte (MB), Gigabyte (GB) hoặc lớn nhất hiện nay là Terabyte (TB)

 • 1 GB = 1024 MB
 • 1 MB = 1024 KB
 • 1 KB = 1024 B

Trên thực tế, người ta có thể sử dụng đơn vị đến Terabyte (TB), Petabyte (PB),Exabytes (EB):

 • 1 EB = 1024 PB
 • 1 PB = 1024 TB
 • 1 TB = 1024 GB

Ở đây, để đơn giản, tôi bắt đầu từ GB, đây là đơn vị phổ biến thường thấy.

Để chuyển đổi GigaByte sang byte bạn sẽ thực hiện:

 • Từ Gbyte nhân 1024 để đổi ra Mbyte.
 • Từ Mbyte nhân 1024 để đổi ra Kbyte.
 • Từ Kbyte  nhân 1024 để đổi ra byte.

Để chuyển đổi từ byte sang Gigabyte bạn sẽ thực hiện:

 • Từ byte chia cho 1024 để đổi ra Kbyte
 • Từ Kbyte chia cho 1024 để đổi ra Mbyte
 • Từ Mbyte chia cho 1024 để đổi ra Gbyte

Mối liên hệ giữ bit và byte:

Để chuyển đổi giữa bit và byte, người ta quy ước:

 • 1 byte = 8 bit

Để chuyển đổi từ Gigabyte sang Gigabit:

 • Ta chuyển Gbyte về byte.
 • Lấy byte nhân với 8 để đổi ra bit.
 • Tiếp tục thực hiện chuyển bit ra Gbit

Để chuyển từ Gigabit sang Gigabyte:

 • Ta chuyển Gbite về bit.
 • Lấy bit chia 8 để được byte.
 • Lấy byte tiếp tục chuyển đổi thành Gbyte

Ở đây, ta có thể thấy từ quy định 1 byte = 8 bit, ta có thể quy đổi tương đương. Ví dụ: đổi Gbyte sang Gbit, lấy Gbyte nhân với 8, ngược lại, đổi từ Gbit ra Gbyte, ta lấy Gbit chia cho 8.

Trên đây, tôi đã giới thiệu về các đơn vị tính dung lượng dữ liệu. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tốc độ truyền dẫn dữ liệu.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan