Sử dụng Teamviewer chỉ cho phép điều khiển máy tính trong LAN

Remote desktop là một phần không thể thiếu trong việc hỗ trợ người dùng, bạn không thể đến từng máy trong mạng LAN để cài đặt ứng dụng hay sửa chữa một lỗi nào đó mà không cần đến tương tác vật lý như tháo máy, cài máy…  Teamviewer là phần mềm remote desktop rất nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi.

Teamviewer mặc định hoạt động qua môi trường internet, nghĩa là các máy tính muốn kết nối với nhau phải cần có kết nối internet. Điều này có nghĩa là một ai đó ngoài internet sẽ có thể điều khiển bất kỳ máy tính nào trong LAN, điều này là không bảo mật. Để ngăn chặn điều này, những người quản trị sẽ phải thực hiện việc chặn kết nối này, nếu thực hiện chính sách này thì Teamviewer sẽ không còn hoạt động được nữa. Để đáp ứng được yêu cầu bảo mật này, Teamviewer cho phép người dùng có thể cấu hình chỉ cho phép kết nối từ bên trong mạng LAN. Cách cấu hình như sau:

Bạn vào menu Extras của Teamviewer chọn Options:

Trong cửa sổ Options bạn chọn mục General, trong mục Incoming LAN connections bạn có 3 tùy chọn sau:

  • deactiveted: Không active tính năng remote trong LAN. Mặc định phần mềm sẽ là tùy chọn này
  • accept: Cho phép kết nối trong LAN và cả từ internet
  • eccept exclusively: Chỉ cho phép kết nối trong LAN. Bạn nên chọn tùy chọn này.

Sau khi chọn trong tùy chọn trên, bạn chọn OK. Sau đó khởi động lại phần mềm bạn sẽ thấy rằng phần mềm đã sẵn sàng cho phép kết nối trong LAN, ngoài ra thông số ID để kết nối sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP của máy tính.

Để kết nối đến máy khác, bạn có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên máy tính cần kết nối nếu bên trong mạng LAN của bạn đã có DNS server phân giải tên cho từng máy tính trong mạng LAN.

Password dùng để kết nối cũng là password do chính phần mềm sinh ra, bạn có cần người dùng gởi cho mình thông tin này.

Sau khi cấu hình xong, bạn có thể sử dụng như Teamviewer mặc định, với khả năng remote desktop, nhắn tin, truyền file… Tốc độ được cải thiện đáng kể do bạn không phải kết nối thông qua môi trường internet. Điều này còn giúp bạn tiết kiệm đáng kể băng thông internet cho hệ thống mạng của mình.

Để việc việc remote desktop chỉ có thể thực hiện trong LAN, bạn cần có chính sách trên firewall ngăn chặn kết nối từ ngoài internet vào trong và ngược lại.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan