Chuyển Windows server thành Windows trên PC với Desktop Experience

Mặc định, Windows Sever từ 2008 trở về sau này, chúng ta không thể chạy các ưng dụng nghe nhạc như Windows Media Player, hay cài các ứng dụng xử lý đồ họa, game, làm phim… Nghe có vẻ như là rất phi lý, tại sao đã dùng Windows server mà lại còn muốn dùng như Desktop? Hãy tưởng tượng đơn cử thế này, nếu bạn cần máy server quản lý một phòng LAB và muốn nó cũng được dùng để tận dụng tối đa khả năng của nó, hoặc là bạn có nhu cầu triển khai một server video streaming, bạn sẽ cần đến việc này. Để giải quyết vấn đề, bạn sẽ phải cài thêm feature Desktop Experience trong Server Manager.

Trên Windows server 2008, trong cửa sổ Server Manager, chọn Features -> Add Features

Chọn Desktop Experience

Một yêu cầu cài đặt các thành phần cần thiết cho Desktop Experience, bạn nhấn vào nút Add Required Features để tiến hành cài đặt.

Sau khi chọn xong, chúng ta trở lại hợp thoại Add Features Wizard, nhấn  Next và sau đó nhấn tiếp Install để tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại máy tính.

Đối với Windows Server 2012, trong Server Manager chọn Add Roles and Features

Trong hợp thoại Add Roles and Features Wizard, bạn tiến hành nhấn Next liên tục cho đến mục Features, mở rộng các mục trong User Interface and Infrasture (2 of 3 installed) check vào Desktop Experience

Cũng như Windows 2008, trên 2012 cũng  yêu cầu cài đặt các thành phần cần thiết cho Desktop Experience, bạn nhấn vào nút Add Features để tiến hành cài đặt.

Sau khi chọn xong, trở về Add Roles and Features Wizard, bạn chọn Next.

Trong của sổ tiếp theo, có ô tùy chọn Restart the destination server automatically if required:

  • Để máy tính sẽ tự động khởi động lại nếu hệ thống yêu cầu, bạn check vào ô này.
  • Trong trường hợp ban không muốn máy tự động khởi động lại theo yêu cầu mà muốn tự mình khởi động lại, thì không check vào ô này.

Nếu bạn  check vào ô Restart the destination server automatically if required, một hợp thoại sẽ hiện ra để hỏi là bạn có chắc chắn là muốn hệ thống tự khởi động hay không, bạn nhấn Yes để đồng ý, sau đó nhấn Install để cài đặt (nếu chọn No thì dấu check ở Restart the destination server automatically if required  sẽ bị bõ chọn) .

Sau khi cài đặt xong, máy tính cần phải khởi động lại để cập nhật feature Desktop Experience. Hoàn tất xong quá trình khởi động, người dùng có thể sử dụng Windws server với các ứng dụng media, đồ họa,… như các phiên bản Windows dùng cho Desktop.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan