Cài đặt và sử dụng Virtualbox trên Windows và Ubuntu

Virtualbox là phần mềm để tạo các máy ảo của hãng Oracle, đây là phần mềm tương tự như VMware workstation của VMware. Virtualbox là phần mềm được phát hành dưới dạng nguồn mở và hoàn toàn miễn phí cho người dùng, có các phiên bản khác nhau cho Windows, Linux và OSX. Việc làm quen với phần mềm này cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình sử dụng phần mềm GNS3. Bạn có thể tải phần mềm từ trang web của phần mềm https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

Cài đặt Virtualbox trên Windows:

Để cài đặt Virtualbox trên Windows, bạn tải phiên bản dành cho Windows về máy tính, sau đó chạy cài đặt như tất cả phần mềm thông thường, theo wizard của phần mềm. Bạn chọn tất cả các gói cài đặt.

Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ yêu cầu được cài đặt các phần cứng ảo.

Cài đặt Virtualbox trên Ubuntu, có 2 cách:

Cách thức nhất: bạn vào mục VirtualBox X.Y for Linux hosts (X.Y là phiên bản của phần mềm tại thời điểm download), chọn gói dành cho Ubuntu và tải về. Sau tải gói cài đặt về xong, bạn vào terminal dùng lệnh cd chuyển đến thư mục chứa gói cài đặt , dùng lệnh sudo dpkg -i [gói_cài_đặt_virtualbox].deb để cài đặt, với cách này bạn có thể phải tiến hành cài đặt thêm các gói hổ trợ thì mới có thể cài đặt được Virtualbox.

Cách thứ hai: cách này đơn giản hơn, bạn chỉ cần chạy 2 lệnh từ terminal:

  • sudo apt-get update : Lệnh này để cặp nhật hệ thống trước lúc cài đặt.
  • sudo apt-get install virtualbox : Lệnh này dùng để cài đặt Virtualbox.

Sau khi cài đặt xong, bạn dùng lênh virtualbox hoặc sudo virtualbox (tương tự việc chạy GNS3 trên Ubuntu) để khởi động chương trình.

Lưu ý: trong quá trình cài đặt và dùng lệnh sudo, hệ thống có thể yêu cầu bạn nhập password, password này chính là password của user đang đượng dùng.

Bạn có thể tham khảo quá trình cài đặt và tạo một máy ảo cũng như cài hệ điều hành cho máy ảo trong video hướng dẩn sau:

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan