Kiểm tra thời gian đã sử dụng, sức khỏe ổ cứng, bad sector, tốc độ đọc ghi ổ cứng

Khi chúng ta mua một ổ cứng (HDD hoặc SSD), nhất là ổ cứng cũ, chúng ta cần kiểm tra một số vấn đề như thời gian đã sử dụng, sức khỏe ổ cứng, serial, bad sector, tốc độ đọc ghi. Trong bài này sẽ giới thiệu một số phần mềm nhỏ và hữu ích giúp bạn có thể kiểm tra nhanh ổ cứng.

Để kiểm tra tình sức khỏe (Health Status) ổ cứng, số lần bật tắt (Power On Count) và số giờ đã dùng (Power On Hours) chúng ta có thể dùng phần mềm CrystalDiskInfo:

Kiểm tra tốc độ đọc ghi, chúng ta có thể dùng CrystalDiskMark:

Đầu tiên chúng ta chọn các thông số để kiểm tra như ổ đĩa, dung lượng gói, số lần test. Sau khi xong, nhấn nút All để tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra thể hiện tốc độ đọc ghi, hai giá trị quan trọng cần chú ý là Seg (sequential)và 4K (truy xuất ngẩu nhiên)

  • Giá trị Seq càng lớn thì tốc độ chạy các chương trình như game… cũng như tốc độ chép các file dung lượng lớn như video, hình ảnh, phần mềm… càng nhanh.
  • Giá trị 4K càng lớn thì ổ cứng truy xuất ngẩu nhiên các file rời rạc càng nhanh. Việc này có nghĩa là ổ cứng chạy tốt các ứng dụng đa tác vụ (multi-task), máy tính của bạn có thể chạy được nhiều chương trình nền hơn ví dụ như antivirus, firewall, torrent… mà không bị chậm. Tốc độ 4K cao còn thể hiện khả năng khởi động hệ điều hành tốt hơn.

Điều quan trọng nữa cần kiểm tra chính là bad sector, có rất nhiều phần mềm có thể làm được điều này, ở đây chúng ta có thể dùng một trong hai phần mềm sau:

Windows Surface Scanner

Sau khi cài đặt chương trình, ta chọn biểu tượng chương trình và nhấn Run As Administrator. Sau khi chương trình chạy lên, ta nhấn nút Mount để đưa các ổ cứng vào danh sách, tiếp theo ta chọn ổ cứng muốn quét rồi nhấn nút Scan để quet.

Macrorit Disk Scanner

Sau khi cài đặt phần mềm xong, ta tiếng hành chạy chương trình với Run As Administrator. Sau đó chọn ổ cứng cần quét và nhấn nút Start Now, trong quá trình quét nếu ổ cứng có lỗi nó sẽ hiển thị ở giá trị Error found.

Download các phần mềm

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan