Thiết lập TMG theo mô hình 3-Leg Perimeter

TMG 2010 là sản phẩm tường lửa (firewall) của Microsoft, nó là sự tiếp nối sự thành công và phát triển lên từ sản phẩm tiền nhiệm là ISA. Để tăng cường bảo mật hệ thống cho các Server, chúng ta cần thiết lập một vùng riêng dành cho các server ngày người ta thường gọi là vùng DMZ (Demilitarized Zone), TMG hổ trợ chúng ta một template là 3-Leg perimeter, với một máy tường lửa duy nhất chúng ta có thể dể dàng phân chia thành 3 vùng internal…

Read More