NFC (Near-Field Communications) kết nối trường gần

NFC (Near-Field Communications) kết nối trường gần. Giao thức kết nối giữa  hai thiết bị điện tử ở khoảng cách gần, phạm vi kết nối trong 4cm. Được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy thanh toán POS, thẻ RFID…

Giao thức được sử dụng như một phương thức chứng thực giữ hai thiết bị, cho phép hai thiết bị thiết lập một kêt nối tin cậy và truyền dữ liệu cho nhau thông qua các công nghệ truyền dữ liệu như Bluetooth hoặc WiFi Direct… Kết nối được thiết lập khi hai thiết bị chạm vào nhau trong khoảng cách gần, nên có thể xem là một giao thức kết nối an toàn. Muốn thiết lập kết nối nối thiết bị phải được bật NFC và được đặt trong khoản khách tầm 4cm.

Các ứng dụng phổ biến của NFC gồm có:

  • Kết nối với các thẻ NFC (Touch and Go): Là một loại thẻ chứa mạch NFC, trong đó chứ các thông tin cần thiết, thông tin này sẽ được truyền đến thiết bị cầm tay vì dụ như điện thoại thông minh để người dùng có thể truy cập các thông tin được cung cấp thông qua tấm thể. Ví dụ trên một tấm quảng cáo có chứa thông tin do NFC cung cấp, khi người dùng sử dụng điện thoại của mình lướt qua, các thông tin của sản phẩm sẽ được hiện thị có thể là một trang web được cài đặt URL trên NFC.
  • Thanh toán (Touch and Pay): NFC cũng được áp dụng trong lĩnh vực thanh toán đặc biệt là thẻ hoặc thông qua các dịch vụ trên điện thoại thông tin có tính năng kết nối NFC, cụ thể chúng ta có thể thấy Google Wallet, Apple Pay, Samsung Pay… đang sử dụng công nghệ này. Do khoản cách truy cập dữ liệu của hai thiệt bị là rất gần, nên nó được xem là an toàn. Ngoài ra đi kèm với công nghệ này có thể thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác.
  • Dùng để truyền dữ liệu (Touch and Connect): Đây là ứng dụng rộng rãi nhật, nó dùng để thiết lập kết nối cho phép các thiết bị có thể truyền dữ liệu cho nhau. Bằng cách đơn giản hóa việc gởi các thông tin bảo mật cần thiết qua việc chạm thiết bị vào nhau sẽ làm cho các kết nối trở nên đơn giản  hơn rất nhiều.

Ngày nay NFC được tích hợp trong nhiều dòng điện thoại thông minh và thiết bị, nó có thể áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan