Các loại phân vùng (Partition) ổ đỉa cứng MBR – Master Boot Record

Trong phân vùng cho ổ cứng theo Disk Partition Basic (MBR) thì bao gồm Primary Partition, Logical Partition và Extended Partition.

Phân vùng ổ cứng (Partition), là một không gian lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng. Một ổ đĩa cứng vật lý có thể chia thành nhiều phân vùng cho việc cài đặt hệ điều hành, tổ chức lưu trữ dữ liệu.

Primary Partition và Active Partition: Primary Partition là phân vùng nơi hệ điều hành được cài vào đó, trong một ổ đĩa cứng có thể có tối đa 4 phân Primary Partition, nhưng chỉ có 1 trong 4 phân vùng này có thể là Active Partition. Phân vùng Active Partition là phân vùng chưa boot loader được nạp vào quá trình khởi động của hệ điều hành.

Extended Partition và Logical Partition: Vì trên ổ đĩa cứng (MBR) chỉ có thể có tối đa 4 phân vùng Primary, điều này làm cho việc phân chia phân vùng gặp nhiều hạn chế. Người ta đưa ra Extended Partition, với Extended Partition ta có thể tạo không giới hạn các Logical Partition.

Partition table: là nơi lưu trữ các thông tin chung như Primary, Extended và Logical Partition.  Nhiều hơn nữa là Create/delete/resize của bất kỳ thay đổi nào của phân vùng sẽ được lưu vào Partiton Table để ghi nhận những thay đổi. Nếu trong trường hợp bị virus tấn công hoặc một tác động khác làm hỏng Partition table thì tất cả các partition sẽ mất, thông tin trong Partiton table là rất quan trọng.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan