Gõ tiếng Việt trên Ubuntu với IBus

IBus là phần mềm hỗ trợ cho việc gõ tiếng Việt trên Ubuntu tương tự như Scim. Ibus hỗ trợ tất các kiểu gõ thông dụng như VNI hay Telex… hỗ trợ đầy đủ các loại font chữ từ VNI,Unicode… Phần mềm cũng rất dễ dàng cài đặt, trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về gõ tiếng Việt trên Ubuntu với IBus, cách cài đặt và tùy chỉnh cho IBus. Trong bài bài này không đề cập đến việc cài đặt Font chữ. Để cách cài đặt Font…

Read More