Cấu hình Gmail cho phép gởi và nhận email từ các phần mềm mail client

Ngày nay, bên cạnh Gmail chính thức của Google cung cấp miễn phí cho người dùng trên internet, thì Google còn cung cấp giải pháp email này cho các doanh nghiệp. Dịch vụ này giống như dịch vụ của Gmail mà chúng ta được dùng miễn phí, chỉ khác là phần đuôi của nó sẽ là tên miền công ty hay tên tổ chức của bạn (như  xyz@engisv.info) thay vì xyz@gmail.com. Để sử dụng, chúng ta có thể dùng webmail hoặc các phần mềm mail client  như Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook… Với…

Read More