Chiến lược chống virus cho hệ thống

Hệ thống chống virus (Anti Virus) là một trong những hệ thống rất quan trọng của hệ thống mạng doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp dồi dào về tài chính, việc triển khai các giải pháp trọn gói thì không thành vấn đề, nhưng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đó là một phần gánh nặng chi phí. Thay vào việc sử dụng một hệ thống trọn gói, chúng ta có thể chọn giải pháp đặt trọng tâm.

Về cơ bản, hệ thống nào cũng có thể có hai phần là hệ thống các server và client. Vậy trọng tâm bảo vệ có thể đặc vào hệ thống server, chúng ta phải đánh giá được những server nào tiếp xúc và truyền dữ liệu nhiều và tiến hành ưu tiên chống Virus cho những server này. Các license phần mềm cho các phiên bản Windows server có giá tầm 250 USD, các server có nguy cơ cao như file server cần được ưu tiên. Đối với các server dịch vụ chúng ta có thể kiểm soát bằng cách cấu hình firewall rules chỉ cho phép client truy cập qua port dịch vụ thay vì ưu tiên phần mềm Anti Virus. Như vậy chúng ta đã có thể tối ưu kinh phí cho việc dùng Anti Virus cho hệ thống server.

Kế tiếp, chúng ta sẽ xét đến client, về client chúng ta có thể phân loại và áp dụng các chính sách.

  • Đối với những người dùng nhạu cảm có dữ liệu quan trọng và hay di chuyển, đối tượng này có thể áp dụng gói phần mềm được mua.
  • Đối với những máy tính của người dùng mang tính chất ít quan trọng hơn, chúng ta có thể áp dụng các gói phần mềm miễn phí.
  • Đối với một số máy như máy dùng giao dịch khách hàng (chỉ dùng các phần mềm bán hàng có kết nối và lưu trữ dữ liệu vào máy chủ) hoặc ở các máy sử dụng cho mục đích đào tạo, chúng ta có thể áp dụng phương pháp đóng băng, khi có vấn đề chỉ  cần khởi động lại máy.

Ngoài thực thi các chính sách sử dụng phần mềm Anti Virus, chúng ta còn phải hoạch định các chính sách về quyền ghi dữ liệu vào các máy server để tránh việc lây nhiễm chéo.

Như vậy, ngoài các chính sách về sử dụng phần Anti Virus, thì các chính sách về firewall, chính sách về quyền truy cập các tài nguyên cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần backup dữ liệu thường xuyên để phục hồi lại trong trường hợp cần thiết.

Việc triển khai Anti Virus sẽ giúp tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc cho hệ thống IT và giảm thiểu tổn thất cho doanh nghiệp, tổ chức.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan